Skocz do treści

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym "jesień w moim parku krajobrazowym".

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Jesień w moim parku krajobrazowym”

Organizator konkursu: Zespół Parków Krajobrazowych

Województwa Łódzkiego

Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych

Cele konkursu:

 • popularyzacja wiedzy o parkach krajobrazowych;
 • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych;
 • rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej;
 • poszanowanie przyrody;
 • poszerzanie wiedzy o bogactwie przyrody;
 • inspirowanie do wyrażania środkami artystycznymi piękna przyrody.

Warunki udziału w konkursie:

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (kl. I-III) z gmin z terenu Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki oraz Załęczańskiego Parku Krajobrazowego;
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu;
 3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką przy użyciu, np.: farb, pasteli, kredek, plasteliny, papieru kolorowego itp.;
 4. Praca musi być wykonana w formacie A4;
 5. Każda praca powinna zawierać na odwrocie:
 • imię i nazwisko autora,
 • tytuł pracy,
 • wiek,
 • adres szkoły i klasę,
 • e-mail oraz telefon szkoły.
 1. Prace prosimy przesłać do dnia 30.10.2015 r. na adres:

Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu

ul. Rycerska 2A

98-200 Sieradz

z dopiskiem: „Konkurs plastyczny - jesień”

Warunki organizacyjne:

 • Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów;
 • Prace niespełniające warunków powyższego regulaminu nie będą oceniane;
 • Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac;
 • Sprawy sporne rozstrzyga jury oraz organizatorzy konkursu;
 • O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie, e-mailem lub telefonicznie;
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie organizatora;
 • Dla laureatów konkursu przeznaczone są nagrody rzeczowe.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny 43 822 62 20.

 <i>fot. Archiwum SPK</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki)
Łódzkie promuje