Skocz do treści

"Zmieniam nawyki – dbam o klimat"

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

 <strong>Dbam o klimat</strong>

Często zapominamy o tym jak wielki mamy wpływ na środowisko naturalne przez to, w jaki sposób żyjemy i co robimy. Poprzez odpowiednie wybory w naszych codziennych działaniach możemy sprawić, że nasz wpływ na środowisko będzie pozytywny. Nawet niewielkie, czasem wydawałoby się niezauważalne zmiany codziennych nawyków mogą łącznie dać ogromny, dodatni skutek dla środowiska naturalnego. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie http://www.dbamoklimat.pl i wzięcia udziału w projekcie „Zmieniam nawyki - dbam o klimat".

Projekt „Zmieniam nawyki – dbam o klimat” to ogólnopolska kampania informacyjno – edukacyjna, której celem jest zwiększenie wiedzy na temat zmian klimatycznych oraz powszechne wprowadzenie proekologicznych codziennych nawyków.

Głównym celem kampanii jest podniesienie świadomości i wiedzy społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w zakresie zjawiska zmian klimatycznych, jego źródeł i skutków, a przede wszystkim na temat zapobiegania i przeciwdziałania temu zjawisku.

E. Fraszczyńska

Łódzkie promuje