Skocz do treści

"Źródlane" seminarium w Lisowicach

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

W dniu 3 października 2014r. w godz. 9:30-15:30 w świetlicy Wiejskiej w Lisowicach odbyło się seminarium pt: ”Ochrona i zagospodarowanie źródeł Wyżyny Wieluńskiej” zorganizowane przez:

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego,

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego,

Komisję Krajobrazu Kulturowego PTG

oraz Miasto i Gminę Działoszyn.

W programie seminarium m.in. znalazły się referaty:

- Joanna Pociask-Karteczka (IGiGP UJ) – Źródło element środowiska przyrodniczego.

- Janusz Siwek (IGiGP UJ) – Podatność źródeł na zanieczyszczenia na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

- Maria Baścik (IGiGP UJ) – Ochrona źródeł. Cele, uwarunkowania, perspektywy.

- Krzysztof Gara (ZPK) – Źródła – element edukacji i promocji.

- Przemysław Kowalski, Miłosz Zieliński (IAK PK) – Krajobrazowy potencjał źródeł.

- Dorota Okoń (ZPKWŚ) – Ochrona źródeł w ZPK Województwa Śląskiego.

Po referatach i dyskusji odbyła się również sesja terenowa Problemy ochrony i zagospodarowania źródeł.

K. Gara

 <strong>"Źródlane" seminarium w Lisowicach</strong><br /><i>fot. K. Gara</i><br />(Załęczański PK) <strong>"Źródlane" seminarium w Lisowicach</strong><br /><i>fot. K. Gara</i><br />(Załęczański PK) <strong>"Źródlane" seminarium w Lisowicach</strong><br /><i>fot. K. Gara</i><br />(Załęczański PK) <strong>"Źródlane" seminarium w Lisowicach</strong><br /><i>fot. K. Gara</i><br />(Załęczański PK) <strong>"Źródlane" seminarium w Lisowicach</strong><br /><i>fot. K. Gara</i><br />(Załęczański PK) <strong>"Źródlane" seminarium w Lisowicach</strong><br /><i>fot. K. Gara</i><br />(Załęczański PK) <strong>"Źródlane" seminarium w Lisowicach</strong><br /><i>fot. K. Gara</i><br />(Załęczański PK) <strong>"Źródlane" seminarium w Lisowicach</strong><br /><i>fot. K. Gara</i><br />(Załęczański PK) <strong>"Źródlane" seminarium w Lisowicach</strong><br /><i>fot. K. Gara</i><br />(Załęczański PK) <strong>"Źródlane" seminarium w Lisowicach</strong><br /><i>fot. K. Gara</i><br />(Załęczański PK) <strong>"Źródlane" seminarium w Lisowicach</strong><br /><i>fot. K. Gara</i><br />(Załęczański PK) <strong>"Źródlane" seminarium w Lisowicach</strong><br /><i>fot. K. Gara</i><br />(Załęczański PK)
Łódzkie promuje