Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 9 listopada 2023r. w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbyło się kolejne uroczyste świętowanie Dnia Niepodległości w niecodzienny sposób. To już tradycja, że w okolicy naszego narodowego święta w Bratoszewicach sadzony jest sad owocowy, składajacy się ze starych odmian drzew owocowych. W 2021 roku pierwsze drzewka owocowe, które rosną w tym sadzie przekazał Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w ramach projeku "Owoce pamięci". Także w tym roku sad powiększył się o 50 szt jabłoni starych odmian. We wspólnym sadzeniu sadu uczestniczyli pracownicy Oddziału Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, nie brakowało także młodzieży i uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
Oddział Sieradzkich Parków Krajobrazowych
zaprasza uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
z gmin, na terenie których położony jest Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki
oraz Załęczański Park Krajobrazowy
do udziału
w konkursie plastycznym pt. „Jesień w moim parku krajobrazowym”

Przeprowadziliśmy dzisiaj kolejny raz prace z zakresu ochrony czynnej stanowisk mieczyka dachówkowatego (Gladiolus imbricatus) i kosaćca syberyjskiego (Iris sibirica) na terenie Nadleśnictwa Opoczno w otulinie Spalskiego Parku Krajobrazowego. Przeprowadzenie prac było możliwe dzięki współpracy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe -Nadleśnictwem Opoczno, które jest zarządcą tego terenu.

Prace polegały na wykoszeniu miejsc, gdzie występują dwa wyżej wymienione gatunki. Oba gatunki umieszczone są w Czerwonej Księdze Roślin Województwa Łódzkiego.

Żuraw należy do ptaków wędrownych. Często odlatuje na zimę w poszukiwaniu cieplejszych terenów i łatwiej dostępnego pokarmu. Większość gatunków żurawi przemieszcza się na znaczne odległości, migrując do obszarów o łagodniejszym klimacie, a główne zimowiska europejskiej populacji gatunku znajdują się w rejonie Morza Śródziemnego.

W minionym miesiącu zakończyły się prace z zakresu czynnej ochrony przyrody prowadzone na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Od lipca do października tego roku udało się wykosić łąki na terenie 3 użytków ekologicznych: Międzyrzecze Bzury i Łagiewniczanki, Opadówka i Łąki na Modrzewiu oraz na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Górna Mrożyca. Łącznie około 8 ha w większości łąk wilgotnych i podmokłych.

Za nami 2 intensywne dni edukacyjne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bolimowie. 25 i 26 października 2023 roku, w ramach programu „Biblioteka – bliżej Ciebie!”, zrealizowaliśmy warsztaty dla uczniów klas I-III ze szkół z terenu miasta i gminy Bolimów. Tematem przewodnim zajęć były pszczoły – zarówno miodne jak i niemiodne.

W ramach spotkań odbyły się:

- warsztaty pszczelarskie w oparciu o książkę Piotra Sochy „Pszczoły”,

- zwiedzanie wystawy „Pszczoły” Wydawnictwa „Dwie Siostry”,

- degustacje naturalnych miodów z pasieki,

- prelekcje o dzikich i samotnych pszczołach,

- warsztaty z tworzenia domków dla owadów z wykorzystaniem naturalnych materiałów, takich jak drewno i trzcina,

- warsztaty z tworzenia eko-torby z motywem pszczoły.

Czas spadających złotych liści niesie ze sobą również niezwykłą obfitość naturalnych skarbów polskich lasów. Odwiedźcie wtedy koniecznie parki krajobrazowe województwa łódzkiego. Wszystkich zachwyci kojąca zmysły cisza, woń lasu, porostów i mchów, urzekające wrzosowiska i wysyp grzybów.

W piątek 20 października 2023, jak co roku obchodziliśmy Dzień Krajobrazu. Wzorem lat ubiegłych świętowaliśmy go w szczególnym gronie. Przewidziany na ten dzień cykl wystąpień odbył się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przy wspólnej organizacji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego i Instytutu Gospodarki Przestrzennej UŁ. Niezwykle interesujące referaty wygłosili przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Departamentu Klimatu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego UŁ oraz samego Zespołu.

Z okazji Dnia Krajobrazu w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu odbyło się wspaniałe spotkanie oraz wykład pt. "Różnorodność krajobrazu na przykładzie parków krajobrazowych". Uczniowie dowiedzieli się, że parki krajobrazowe chronią wiele cennych ekosystemów oraz ostoi i stanowisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Obok obszarów o krajobrazie zbliżonym do naturalnego parki obejmują także krajobrazy kulturowe, które zostały ukształtowane przez kilkuwiekową tradycję.

19 października br. odbył się spacer edukacyjny ścieżką dydaktyczną „Wokół rezerwatu Hołda”. W zajęciach uczestniczyło 13 uczniów z 4 klasy Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty "Radom" w Konopnicy.