Targi - regiony turystyczne na styku kultur 2017

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniach 17-19 marca w Hali Expo w Łodzi przy ulicy Politechniki 3, zagoszczą przedstawiciele turystyki z różnych regionów kraju i z zagranicy. Wśród wystawców Targów - Regiony Turystyczne Na Styku kultur, swoją ofertę zaprezentują przedstawiciele narodowych, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, województw, powiatów, miast i gmin, izb, organizacji i stowarzyszeń branży turystycznej, punktów informacji turystycznej, producenci sprzętu specjalistycznego, ośrodków wypoczynkowych, turystyki kwalifikowanej oraz wielu instytucji związanych z branżą turystyczną w Polsce i za granicą.

targi regionalneZespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego przedstawi na stoisku – wyspie, vis a vis wejścia głównego na salę wystawienniczą, atrakcje turystyczne i przyrodnicze parków krajobrazowych województwa łódzkiego. Na stoisku Zespołu odnajdziecie Państwo również mobilną geocaschingową skrzynkę typu Owncache oraz szczegółowe informacje na temat owadów zapylających i ich roli w przyrodzie i życiu człowieka. Organizatorzy targów proponują odwiedzającym liczne towarzyszące wydarzenia m.in. spotkania z podróżnikami, seminaria, gry miejskie. Serdecznie zapraszamy.


K.Krakowska