Okręgowy finał XXXII olimpiady wiedzy ekologicznej zakończony

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 22 kwietnia 2017 r. w gmachu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, reprezentanci 23 szkół ponadgimnazjalnych stanęli do rywalizacji w okręgowym etapie XXXII edycji ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

olimp

Organizatorem ogólnopolskim Olimpiady jest Liga Ochrony Przyrody, koordynatorem okręgowym natomiast Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Strategicznym sponsorem konkursu jest Toyota Polska, a okręgowy finał odbył się dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. XXXII OWE objęta była patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.
Punktualnie o godzinie 1000, 47 uczniów z województwa łódzkiego, przystąpiło do pierwszej części egzaminu, jaką był test składający się z 50 pytań. 
Poziom przygotowania uczestników był wysoki i wyrównany, test i dogrywka pozwoliła wyłonić 12 najlepiej przygotowanych uczniów, którzy następnie przystąpili do części ustnej ocenianej przez 8 osobowe jury w składzie:

Piotr Maks - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu

Hieronim Andrzejewski - Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

dr Agnieszka Wolańska - Kamińska - przewodnicząca jury - UŁ wydział Biologii i Ochrony Środowiska

dr Natalia Ratajczyk -UŁ wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Krzysztof Wójcik - Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Krystyna Złotowska - wieloletni koordynator z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Jakub Dziuda – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Joanna Grzesiak – Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Ligi Ochrony Przyrody, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Po zakończonej części ustnej wyłoniono 7 laureatów, którzy będą reprezentowali województwo łódzkie na ogólnopolskim finale Olimpiady, który odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2017 r. w województwie mazowieckim.

Klasyfikacja łódzkiego etapu okręgowego XXXII OWE:

I miejsce – Paulina Błasiak, I LO w Wieluniu

II miejsce – Magdalena Lasota, II LO w Tomaszowie Mazowieckim

III miejsce –Piotr Zając, II LO w Radomsku

IV miejsce – Klaudia Lipińska, I LO w Sieradzu

V miejsce – Aleksandra Jagura, Klasyczne LO w Skierniewicach

VI miejsce – Katarzyna Cuper, I LO w Piotrkowie Trybunalskim

VII miejsce – Szymon Bielenin, Klasyczne LO w Skierniewicach

VIII miejsce – Piotr Nakiela, II LO w Tomaszowie Mazowieckim

IX miejsce – Piotr Szczepański, Samorządowe LO w Opocznie

X miejsce – Damian Sadziak, I LO w Radomsku

XI miejsce – Dominik Iskrzyński, II LO w Radomsku

XII miejsce –Krzysztof Szewczyk, I LO w Zduńskiej Woli


Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia na etapie centralnym.