Rajd kolarski "Trójprzymierze" 2017

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniach od 28 kwietnia do 3 maja odbył się Ogólnopolski Rajd Kolarski PTTK "Trójprzymierze". W tym roku organizatorzy rajdu, czyli Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach, Świętokrzyski Klub Turystów Kolarzy "KIGARI" PTTK Kielce oraz Klub Turystyki Rowerowej PTTK Przedbórz wybrali Przedbórz jako bazę wypadową.

Współorganizatorami rajdu byli Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego i Nadleśnictwo Przedbórz a honorowy patronat nad rajdem objął Burmistrz Miasta Przedborza. Jednym z celów rajdu było poznanie walorów turystycznych Ziemi Przedborskiej i jej najbliższej okolicy. Trasy rajdu przebiegały przez teren Przedborskiego i Sulejowskiego Parku Krajobrazowego wzdłuż Pilicy i jej dorzecza na odcinku od Maluszyna po Sulejów. Współpraca ZPKWŁ w organizacji rajdu polegała na: prezentacji walorów parków OT NPK w punktach przystankowych, przekazaniu materiałów promocyjno - informacyjnych oraz pomocy w zorganizowaniu poczęstunków na trasie rajdu.

(DS)

Pełen katalog zdjęć w formacie 1024x683 z możliwością pobrania.