Wręczenie nagród finalistom etapu okręgowego XXXII olimpiady wiedzy ekologicznej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 13 czerwca 2017r. w Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom finału okręgowego XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

olimpiada

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

Wiesław Łukomski - Z-ca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Arkadiusz Malec – Regionalny Konserwator Ochrony Środowiska w Łodzi

Mirosław Konwerski - Liga Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgu Łódzkiego

Marek Michalak – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

Piotr Maks - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi

Krzysztof Wójcik - Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi

dr Agnieszka Wolańska – Pracownik UŁ - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

dr Natalia Ratajczyk – Pracownik UŁ - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Krystyna Złotowska - wieloletni koordynator konkursu z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Piotr Patora –Starszy Wizytator Łódzkiego Kuratorium Oświaty

Sylwester Kucharski – Z-ca Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Łodzi

oraz Hieronim Andrzejwski - Dyrektor ZPKWŁ - organizator finału okręgowego

Nagrody dla laureatów finału okręgowego XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nagrodzeni reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego otrzymali m.in. plecaki, aparaty fotograficzne, lornetki, powerbanki oraz książki i albumy o tematyce przyrodniczej.

Klasyfikacja finału okręgowego XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, przedstawia się następująco:

 1. Paulina Błasiak- I LO im. T w Tadeusz Kościuszki w Wieluniu
 2. Magdalena Lasota - II LO im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim
 3. Piotr Zając - II LO im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku
 4. Klaudia Lipińska - I LO im. Kaziemierza Jagiellończyka w Sieradzu
 5. Aleksandra Jagura - Klasyczne LO im. ks. St. Konarskiego w Skierniewicach
 6. Katarzyna Cuper - I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim
 7. Szymon Bielenin- Klasyczne LO im. ks. St. Konarskiego w Skierniewicach
 8. Piotr Nakiela - II LO im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim
 9. Piotr Szczepański - Samorządowe LO w Opocznie
 10. Damian Sadziak - I LO im. Feliksa Fabianiego w Radomsku
 11. Dominik Iskrzyński - II LO im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku
 12. Krzysztof Szewczyk- I LO im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej istnieje od 32 lat i ma ugruntowaną pozycję w sferze popularyzacji wiedzy prośrodowiskowej oraz kształtowaniu właściwych postaw młodego pokolenia Polaków wobec otaczającej nas przyrody. Jest ona olimpiadą interdyscyplinarną, łączącą treści takich dziedzin jak: biologia, geografia, chemia, fizyka. Bloki problemowe obejmują: ekologię, tematykę ochrony wód i gleb, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, powietrza atmosferycznego, gospodarkę odpadami, rekultywację, promieniowanie, hałas oraz zagadnienia prawne i gospodarcze związane z ochroną środowiska w Polsce i na świecie, z uwzględnieniem aktualności zawartych w czasopismach, audycjach i programach radiowych i telewizyjnych.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania dla organizatorów oraz sponsorów za pomoc w przygotowaniu udanego oraz pełnego wrażeń przedsięwzięcia. Szczególnie dziękujemy uczniom oraz ich opiekunom, bez których nie odbyłaby się Olimpiada.

Już dziś zapraszamy wszystkich młodych pasjonatów nauk przyrodniczych do udziału w kolejnej, przyszłorocznej edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, a tymczasem laureatom oraz wszystkim sympatykom i przyjaciołom Olimpiady życzymy udanych wakacji!

PP, IM