Przygotowania do zimy na Zalewie Sulejowski

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W ostatnich dniach pracownicy Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych  zdemontowali boje, którymi oznaczone są strefy, w których dozwolony jest ruch motorowodny na Zalewie Sulejowskim.

Oczywiście jest to związane z nadchodzącą zimą, a wszystkie ograniczenia nadal obowiązują nad Zalewem Sulejowskim, w tym całkowity zakaz pływania łodziami motorowymi (również łodzi z silnikami elektrycznymi) od przewężenia pod Barkowicami Mokrymi w górę Zalewu. Boje ponownie zostaną zamontowane na wiosnę przyszłego roku. Mimo prawie już czterech lat obowiązywania przepisów nadal często łamane są obowiązujące zakazy. Mapy stref – tablice informacyjne,  zostały zamontowane w marinach a także w punktach informacyjnych wokół zalew. Strefy i tablice ustawiono zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego:  http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/1342/oryginal/akt.pdf 

W trakcie prowadzonych prac udało się zobaczyć nura czarnoszyjego, który pływał stosunkowo blisko naszego pontonu, a już z brzegu udało się wypatrzeć trzy rzadkie w centralnej Polsce szlachary.