Noc Sów w Przedborskim Parku Krajobrazowym.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Za nami kolejna odsłona akcji Noc Sów w Przedborskim Parku Krajobrazowym. Tuż przed zmrokiem w biurze parku pojawiła się grupa młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu wraz z opiekunami. Niewielka salka edukacyjna ledwie pomieściła dwudziestu pięciu uczestników akcji.

Działanie podzielono na dwie części, stacjonarną i terenową. W biurze parku przedstawiono młodzieży cele i zadania, jakie wyznaczyli pomysłodawcy akcji, czyli "Stowarzyszenie Jestem na pTak". Potem przeprowadzono prelekcję przybliżającą uczestnikom zagadnienia związane z biologią sów i zaprezentowano wybrane gatunki, prezentując ich cechy rozpoznawcze oraz głosy. Podsumowaniem części teoretycznej był konkurs z nagrodami. Pierwsze trzy osoby, które potrafiły rozpoznać gatunek sowy po głosie, zostały dodatkowo nagrodzone publikacjami albumowymi. Dużą popularnością wśród uczestników cieszyły się symboliczne pamiątki w postaci sówek namalowanych na niewielkich otoczakach, które były efektem wcześniejszych działań edukacyjnych parku. Kolejna część zajęć to spacer doliną Pilicy na obrzeżach miasta Przedborza. Pomimo podjętych prób wabienia sów, nie udało się tym razem usłyszeć głosu odpowiadającego ptaka. Brak sukcesu w części terenowej nie zniechęcił młodzieży i opiekunów do dalszej współpracy z parkiem. Już zapowiedziano chęć uczestnictwa w kolejnych, planowanych przez PPK działaniach, związanych z aktywnością nocną zwierząt tj.: "Nocne świecenia" prezentujące świat motyli nocnych oraz "Noc nietoperzy", czyli spotkanie z tajemniczymi, skrzydlatymi ssakami.