Zaproszenie na podsumowanie badań Młynówki w PKWŁ

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Serdecznie zapraszamy 3 lipca 2023 r. o 13:00 na podsumowanie tegorocznych badań chemicznych i hydrobiologicznych prowadzonych na cieku Młynówka (Struga Dobieszkowska) w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich realizowanych przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Badania te realizowane były przez studentów Wydziału Nauk Geograficznych pod opieką prof. Macieja Ziułkiewicza z Katedry Geologii i Geomorfologii WNG UŁ na cieku Młynówka (gm. Stryków), w tym na obszarze rezerwatu Struga Dobieszkowska. Badania hydrobiologiczne zaś prowadzone były przez panią prof. Joannę Żelazną- Wieczorek z Katedry Algologii i Mykologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Tegoroczne hasło prowadzonych badań to:

"Struga Dobieszkowska czyli jakość wód Ziemi Obiecanej a angropogeniczne zagrożenia 2023"

Miejsce spotkania: Ochotnicza Straż Pożarna w Ługach (gmina Stryków), Ługi 8, 95-010 Ługi

Harmonogram spotkania 3 lipca 2023 r.:

13:00 przywitanie gości

13:15 - 15:15 prezentacja wyników badań

15:15 - 15:45 wnioski, dyskusja

16:00 zakończenie spotkania

badania chemiczne i hydrobiologiczne Młynówki Strugi Dobieszkowskiej 2023 plakat na stonę