Przegląd i czyszczenie budek dla ptaków w PKMWiW

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Właśnie zakończyliśmy zimowe kontrole budek lęgowych dla ptaków (ich czyszczenie i niezbędne naprawy) rozwieszonych w Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki.

Prace należy wykonywać (według ustawy o ochronie przyrody) od połowy października do końca lutego, czyli poza okresem lęgowym czy szerzej, czasem wykorzystywania budek przez ptaki. W sumie na terenie leśnictw: Dąbrowa, Korzeń i Rychłocice Nadleśnictwa Złoczew oczyściliśmy 61 budek zawieszonych kilka lat wcześniej w ramach współpracy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego z Nadleśnictwem. Zanotowaliśmy wysoki stopień zasiedlenia budek. W ponad 88% sztucznych kryjówek były nowe gniazda (poprzednio budki czyściliśmy przed okresem lęgowym – w lutym tego roku). Prócz ptaków (głównie sikor) budki w tym sezonie wykorzystane były bardzo nielicznie przez osy i szerszenie.