Inauguracja jubileuszu 100-lecia ZCKR w Sędziejowicach

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości oraz inauguracja jubileuszu 100-lecia szkoły Zespołu Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach zostały uczczone 15 listopada 2023 r. podczas uroczystej akademii.

lecie szkoly sedziejowice 1

W święcie uczestniczyło liczne grono zaproszonych gości, m.in.: Pani Dorota Więckowska - Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pan Mateusz Barwaśny - Dyrektor Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego, Pan Cezariusz Mostowski - Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu, Pan Piotr Wołosz - Starosta Łaski, Pani Teresa Wesołowska - Wicestarosta Łaski, Pan Dariusz Cieślak - Wójt Gminy Sędziejowice, ks. Mariusz Skiba - Proboszcz Parafii Św. Magdaleny w Sędziejowicach, Pani Halina Topór - Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Przedstawienie podzielone było na dwie części. Pierwsza była wyjątkową lekcją patriotyzmu, a druga dotyczyła wspomnień ze 100-letniej historii szkoły.

Całą uroczystość uświetnił występ Szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca ,,Sędziejowiczanie”.

Dziękujemy za zaproszenie do udziału w tak wyjątkowej uroczystości, a Dyrekcji i pracownikom życzymy kolejnego, tak pięknego, jubileuszu.

W. Pogorzelska