Miesiąc Pamięci Narodowej w Sulejowskim Parku Krajobrazowym

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 13 kwietnia pracownicy Sulejowskiego Parku Krajobrazowego odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej w Przygłowie w ramach cyklu zajęć związanych z „Miesiącem Miejsc Pamięci Narodowej”.

Zajęcia składały się z dwóch części: z prelekcji na której przedstawiono najważniejsze miejsca Pamięci Narodowej na terenie Nadpilicznych Parków Krajobrazowych oraz ze spaceru edukacyjnego. Pracownicy parku wraz z uczniami odwiedzili miejsce po starej gajówce Korytnica, młodzież zapoznała się z historią tego miejsca, a następnie uprzątneliśmy teren wokół pomnika.(KK)