Finał okręgowy XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

 

P1120888

W dniu 14 kwietnia 2018 r. w gmachu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, reprezentanci 32 szkół ponadgimnazjalnych stanęli do rywalizacji w okręgowym etapie XXXIII edycji ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Organizatorem ogólnopolskim Olimpiady jest Liga Ochrony Przyrody, koordynatorem okręgowym natomiast Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Strategicznym sponsorem konkursu jest Toyota Polska, a okręgowy finał odbył się dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. XXXII OWE objęta była patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.
Punktualnie o godzinie 1000, 66 uczniów z województwa łódzkiego, przystąpiło do pierwszej części egzaminu, jaką był test składający się z 50 pytań. 
Poziom przygotowania uczestników był wysoki i wyrównany, test i dogrywka pozwoliła wyłonić 12 najlepiej przygotowanych uczniów, którzy następnie przystąpili do części ustnej ocenianej przez 8 osobowe jury w składzie:

Piotr Maks – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu

Hieronim Andrzejewski – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

dr Agnieszka Wolańska – Kamińska – przewodnicząca jury – UŁ wydział Biologii i Ochrony Środowiska

dr Natalia Ratajczyk -UŁ wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Krzysztof Wójcik – Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Krystyna Złotowska – wieloletni koordynator z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Jakub Dziuda – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Joanna Grzesiak – Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Urzędu Miasta w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Po zakończonej części ustnej wyłoniono 7 laureatów, którzy będą reprezentowali województwo łódzkie na ogólnopolskim finale Olimpiady, który odbędzie się w dniach 8-10 czerwca 2018 r. w województwie warmińsko-mazurkim.

Klasyfikacja łódzkiego etapu okręgowego XXXII OWE:

I miejsce – Filip Gągorowski, II LO w Tomaszowie Mazowieckim

II miejsce – Szymon Bielenin, Klasyczne LO w Skierniewicach

III miejsce – Szymon Kurciński, XXI LO w Łodzi

IV miejsce – Wiktor Barański, III LO w Piotrkowie Trybunalskim

V miejsce – Marta Jajczak, I LO w Wieluniu

VI miejsce – Aleksandra Jagura, Klasyczne LO w Skierniewicach

VII miejsce – Piotr Szczepański, Samorządowe LO w Opocznie

VIII miejsce – Piotr Zając, II LO w Radomsku

VIII miejsce – Adrianna Chachuła, II LO w Tomaszowie Mazowieckim

IX miejsce – Błażej Pilarski, I LO w Wieluniu

X miejsce – Juliusz Białkowski, Klasyczne LO w Skierniewicach

XI miejsce – Szymon Grzelak, I LO w Łodzi


Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia na etapie centralnym.