Międzynarodowy Dzień Ziemi

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi. Święto to ustanowione w 1970 roku zwraca naszą uwagę na rolę ekosystemów na Ziemi. Ludzie jednoczą się w walce o ogólnie pojętą równowagę na świecie oraz rozwagę w korzystaniu z naturalnych zasobów. Podczas pierwszej edycji zebrało się aż 20 milionów głównie młodych ludzi w miastach całych Stanów Zjednoczonych mając nadzieję na pozytywne zmiany. Globalizacja święta nastąpiła w latach ’90 XX wieku podczas których ponad 200 milionów ludzi ze 141 państw zmobilizowała się do podjęcia różnych działań bezpośrednio przyczyniając się do zorganizowania Szczytu Ziemi ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro.

W związku z obchodami Oddział Terenowy PKWŁ przy współpracy z Urzędem Gminy Nowosolna zaplanował na 23 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) akcję sprzątania świata. Tym razem śmieci posprzątane będą z terenu sołectwa Kopanka.

Zbiórka o godzinie 10:00 przy przystanku autobusowym w Kopance na przeciwko ogórków działkowych (w kierunku Łodzi).

Podziękowania dla Urzędu Gminy Nowosolna za udostępnienie worków, rękawic oraz za odbiór śmieci.

Do zobaczenia!

tekst: Katarzyna Kapuścińska