Akcja sprzątania w Kopance

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 23 kwietnia 2018r. Oddział Terenowy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich we współpracy z Urzędem Gminy Nowosolna oraz Zakładem Karnym w Łodzi nr 1 zorganizował akcję sprzątania Parku - fragmentu gminy Nowosolna w sołectwie Kopanka.

Akcję rozpoczeliśmy krótką pogadanką edukacyjną na temat Parku oraz Międzynarodowego Dnia Ziemi, który obchodzony jest 22 kwietnia, a następnie uzbrojeni w rękawice i worki ruszyliśmy w teren. Sprzatany był las obok boiska w Kopance, który jest miejscem spacerów i rekreacji dla okolicznych mieszkańców. Przez kilka godzin udało się wyzbierać ok. 40 worków 120 litrowych, co szacujemy na ponad tonę śmieci. Podczas akcji odwiedził nas pan wójt Piotr Szcześniak, który już teraz zapraszał jesienią na wspólną akcję sprzatania terenu gminy.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w akcji i już zapowiadamy, że nie była ona ostatnią.

K.R.Sosnowska