Cięcia sanitarno-redukcyjne lipy w Dąbrówce

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Lipa drobnolistna rosnąca we wsi Dąbrówka na terenie Gminy Nowosolna była trzecim z kolei drzewem poddanym pracom pielęgnacyjnym w PKWŁ w marcu bieżącego roku. Cięcia sanitarno-redukcyjne przeprowadzono z inicjatywy OT PKWŁ, w ramach wniosku złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi o dofinansowanie przedmiotowych prac.

Lipa w Dąbrówce wyróżnia się imponującymi rozmiarami i charakterystycznym pokrojem. Pierwotnie, drzewo zbudowane było z trzech głównych pni rozwidlających się na wysokości ok. 1,5 m, jednak przed laty, jeden z nich uległ odłamaniu. Drzewo wymagało pilnej interwencji ze względu na podwyższone zagrożenie, które stanowiły dwa duże konary przewieszające się ponad drogą.

Wykonane prace polegały przede wszystkim na znacznym odciążeniu tychże konarów. Usunięte zostały nie tylko suche i uszkodzone gałęzie, ale także skrócona lub usunięta została część gałęzi zdrowych. Dzięki przerzedzeniu i ograniczeniu zasięgu korony drzewa, poprawiona została jego statyka i usunięte zostały prawie wszystkie ogniska jemioły. Znacznemu ograniczeniu uległ opór aerodynamiczny drzewa, co przy silnych uderzeniach wiatru bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie prawdopodobieństwa wywrotu. Podczas prac starano się możliwie wiernie zachować charakterystyczny pokrój tego wyjątkowego drzewa.

Dzięki profesjonalnie wykonanym zabiegom, w znaczący sposób podniesione zostało bezpieczeństwo w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa. Mamy nadzieję, że jeszcze przez wiele lat lipa będzie pełniła doniosłą rolę w lokalnym krajobrazie Dąbrówki oraz stanowiła przyjazne miejsce bytowania ptaków i innych drobnych zwierząt.

Niech wykonane prace będą przykładem wyrazu szacunku dla majestatycznych i okazałych drzew, którym przecież tak wiele zawdzięczamy – świeżość i czystość powietrza, cień, piękny zapach i bogactwo doznań estetycznych.

tekst: Adam Świć