"Noc Świetlików" w Strońsku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

noc swietlikow2018 1

W Polsce mamy ponad  3000 zbadanych motyli, z czego zaledwie niewielka część (ok. 160) to motyle dzienne. Resztę stanowią motyle nocne, czyli tak zwane ćmy. Podział na motyle dzienne i nocne jest nieprecyzyjny,  gdyż mnóstwo ciem, lata także w ciągu dnia.

W latach 2011 – 2014 grupa przyrodników przeprowadziła na terenie PKMWiW badania nad zróżnicowaniem gatunkowym motyli Parku. Owady odławiano na siedmiu powierzchniach monitoringowych w najcenniejszych zakątkach tego terenu. Były to:  rezerwaty Winnica, Korzeń, Hołda, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe Góry Wapienne i Dolina Grabi, użytek ekologiczny Góra Charlawa oraz miejsce, w którym odbywać się będą tegoroczne „Świecenia” – zbocze terasy zalewowej Warty w Strońsku. W wyniku badań wykazano 837 gatunków motyli z 53 rodzin, z tego 76 gatunków nowych dla województwa łódzkiego. Ponadto wyróżniono 35 gatunków bardzo rzadko notowanych w naszym kraju.

Może tym razem będziemy mieli okazję odkryć nowy gatunek motyla?

Do zobaczenia w najbliższą sobotę.