Wyjazd studyjny w ramach Festiwalu Nauki PWSZ w Skierniewicach

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

28 maja 2018 roku w ramach Festiwalu Nauki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach odbył się wyjazd studyjny pod nazwą "Różnorodne formy edukacji ekologicznej w Bolimowskim Parku Krajobrazowym".

Pracownicy OT BPK przeprowadzili pogadankę na temat walorów Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, ze szczególnym uwzględnieniem rzeki Rawki i jej dopływu - Chojnatki. Następnie odbył się spacer po Lesie Doleckim i odłowy prób wody z pobliskiej rzeki Chojnatki. Po powrocie do terenowego punktu edukacyjnego w Dolecku uczestnicy przeprowadzili chemiczne i biologiczne badanie wody. Określano między innymi zawartość azotanów i fosforanów w wodzie czy też wartość pH. Oznaczono odłowione bezkręgowce wodne, wśród których znalazły się chociażby chruściki domkowe, larwy ważek i pływaka żółtobrzeżka, pluskolce, kiełż czy ośliczka.

Z Dolecka wyruszono dalej do Parku Wiejskiego im. B. Dybowskiego w Antoniewie, gdzie odbył się spacer dendrologiczny oraz warsztat "Zioła w ogrodzie wiejskim".

Oprac. K. Nowak