Finał XVII edycji konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

 Tegoroczny krajowy finał XVII edycji konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski przyniósł reprezentantom województwa łódzkiego 3 miejsce.

2018 06 05 P1000467 MM

Finał konkursu wiedzy o parkach krajobrazowych Polski odbył się w Szczecinie w gościnnych progach Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 16 drużyn złożonych z młodzieży gimnazjalnej z całego kraju. Uczestnicy wykazali się wiedzą z zakresu biologii, geografii oraz znajomością gatunków roślin i zwierząt. Laureatami tegorocznego konkursu zostali gimnazjaliści z województwa mazowieckiego. Konkurs kierowany jest do szkół gimnazjalnych usytuowanych na terenach parków krajobrazowych. Nagrodą dla wszystkich finalistów była zielona szkoła zorganizowana przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego – tegorocznych koordynatorów konkursu. Uczestnicy tegorocznego finału uczestniczyli w zajęciach promujących walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne województwa zachodniopomorskiego poznając przy okazji codzienną pracę służb ochrony przyrody.

Katarzyna Krakowska, Magdalena Majda