Wręczenie nagród laureatom etapu okręgowego XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 19 czerwca 2018r. w siedzibie Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom finału okręgowego XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

Marek Michalak – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Piotr Maks – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi

Beata Koło  - Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej UMWŁ

Joanna Grzesiak - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

oraz Hieronim Andrzejewski – Dyrektor ZPKWŁ – organizator finału okręgowego

Nagrody dla laureatów finału okręgowego XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nagrodzeni reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego otrzymali m.in. plecaki, aparaty fotograficzne, śpiwory, namioty, maty samopompujące oraz książki i albumy o tematyce przyrodniczej.

Klasyfikacja finału okręgowego XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, przedstawia się następująco:

I miejsce – Filip Gągorowski, II LO w Tomaszowie Mazowieckim

II miejsce – Szymon Bielenin, Klasyczne LO w Skierniewicach

III miejsce – Szymon Kurciński, XXI LO w Łodzi

IV miejsce – Wiktor Barański, III LO w Piotrkowie Trybunalskim

V miejsce – Marta Jajczak, I LO w Wieluniu

VI miejsce – Aleksandra Jagura, Klasyczne LO w Skierniewicach

VII miejsce – Piotr Szczepański, Samorządowe LO w Opocznie

VIII miejsce – Piotr Zając, II LO w Radomsku

VIII miejsce – Adrianna Chachuła, II LO w Tomaszowie Mazowieckim

IX miejsce – Błażej Pilarski, I LO w Wieluniu

X miejsce – Juliusz Białkowski, Klasyczne LO w Skierniewicach

XI miejsce – Szymon Grzelak, I LO w Łodzi

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej istnieje od 33 lat i ma ugruntowaną pozycję w sferze popularyzacji wiedzy prośrodowiskowej oraz kształtowaniu właściwych postaw młodego pokolenia Polaków wobec otaczającej nas przyrody. Jest ona olimpiadą interdyscyplinarną, łączącą treści takich dziedzin jak: biologia, geografia, chemia, fizyka. Bloki problemowe obejmują: ekologię, tematykę ochrony wód i gleb, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, powietrza atmosferycznego, gospodarkę odpadami, rekultywację, promieniowanie, hałas oraz zagadnienia prawne i gospodarcze związane z ochroną środowiska w Polsce i na świecie, z uwzględnieniem aktualności zawartych w czasopismach, audycjach i programach radiowych i telewizyjnych.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania dla organizatorów oraz sponsorów za pomoc w przygotowaniu udanego oraz pełnego wrażeń przedsięwzięcia. Szczególnie dziękujemy uczniom oraz ich opiekunom, bez których nie odbyłaby się Olimpiada.

Już dziś zapraszamy wszystkich młodych pasjonatów nauk przyrodniczych do udziału w kolejnej, przyszłorocznej edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, a tymczasem laureatom oraz wszystkim sympatykom i przyjaciołom Olimpiady życzymy udanych wakacji!