Oznakowanie bojami stref Zbiornika Sulejowskiego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 8 sierpnia pracownicy OT NPK w Moszczenicy wraz z Policją w Bronisławowie oznakowali bojami na wodzie granice stref użytkowania Zbiornika Sulejowskiego.

Na podstawie Uchwały nr XLVII/614/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego (par. 4, ust. 1 pkt 13): w Parku obowiązuje zakaz „użytkowania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowegona otwartych zbiornikach wodnych” z wyłączeniem stref użytkowania turystycznego Zbiornika Sulejowskiego i wynikajacych z tego ograniczeniami. Jednostka nasza w poprzednich miesiącach umieściła wokół Zbiornika Sulejowskiego 16 tablic ze strefami o tej samej treści w punktach granicznych przebiegu stref, przy marinach, molach i ośrodkach turystyki wodnej, ponadto zostało rozdrysponowane wiele ulotek i plakatów dla zainteresowanych podmiotów - na szeroką skalę została przeprowadzona akcja informacyjna oznakowania stref.