Nowe tablice turystyczno-przyrodnicze w BPK

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Szanowny Turysto!

W celu wzbogacenia infrastruktury turystycznej Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, 21 sierpnia 2018 roku zainstalowanych zostało 8 nowych tablic turystyczno-przyrodniczych.

Zostały one zlokalizowane w następujących miejscach:

  1. Arkadia – parking przed Parkiem Romantycznym,
  2. Nieborów – przy Stajni u Kowala,
  3. Nieborów – przy Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym „Nieborów”,
  4. Nieborów – od północnej strony rezerwatu „Polana Siwica”,
  5. Wólka Łasiecka – parking leśny na Trakcie Budnickim,
  6. Ruda – parking leśny przy gajówce Ruda,
  7. Ruda – na terenie Ośrodka Turystyki Kajakowej „Sosenka”,
  8. Samice – przy cmentarzu z I Wojny Światowej.

Zachęcamy gorąco wszystkich zainteresowanych do ich odwiedzania oraz pogłębiania tym samym wiedzy o Bolimowskim Parku Krajobrazowym.

Tablice zostały postawione w ramach projektu pn.: „Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przestrzennej” nr RPLD.05.04.02-10-0015/16.
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Oprac. K. Nowak