43 Rajd "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku"

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

DSC06476

22 września odbył się 43 Rajd "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku" organizowany przez Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych. Tradycyjnie trasa rajdu prowadziła fragmentem niebieskiego, pieszego szlaku turystycznego Walk nad Wartą 1939 roku.

Szlak biegnie doliną rzeki Warty (przebieg szlaku: Warta - Burzenin, łącznie 55 km), w Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki od miejscowości Piaski do Burzenina. Łączy on miejscowości związane z walkami 10 DP Armii "Łódź" o utrzymanie głównej pozycji obronnej na rzekach Warcie i Widawce we wrześniu 1939 r. Na krawędzi doliny wybudowano latem 1939 r. wiele schronów bojowych. Zachowały się one w większości do dziś, podobnie jak liczne poniemieckie bunkry oraz resztki umocnień przeciwczołgowych. Trasa umożliwia również poznanie licznych zabytków oraz ciekawego krajobrazu PKMWiW.
W sobotnim rajdzie wzięło udział prawie 400 osób. Byli to uczniowie szkół podstawowych wraz z opiekunami oraz uczestnicy indywidualni. Trasa liczyła ok.12 km a jej przebieg to: Piaski - Beleń - Strońsko - Zapolice.
Rajd rozpoczął się od odprawy na Placu Wojewódzkim w Sieradzu, gdzie rozdano uczestnikom pamiątkowe plakietki. Następnie 7 autokarów przewiozło grupę na miejsce startu do miejscowości Piaski. Na miejscu pracownik ZPKWŁ przedstawił trasę rajdu oraz podstawowe informacje o Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki. Pierwsza część trasy prowadziła wzdłuż północnej granicy PKMWiW, którą uczestnicy dotarli do rzeki Warty. Maszerując wzdłuż malowniczej doliny biorący udział uzyskali informacje między innymi o samej rzece oraz faunie i florze Parku. Po krótkiej przerwie nad brzegiem Warty podczas której odbył się konkurs piosenki żołnierskiej turyści dotarli do Belenia, które było miejscem ciężkich bojów o utrzymanie linii obronnej na rzece Warcie. O tych wydarzeniach przypomniały nam zachowane u podnóża skarpy polskie schrony bojowe dla załóg obsługujących ciężkie karabiny maszynowe. Po lekcji historii udzielonej przez przedstawicieli Stowarzyszenia Historycznego "Strzelcy Kaniowscy" uczestnicy udali się do parku wiejskiego w Strońsku z zabytkową aleją lipową oraz monumentalnym jesionem wyniosłym. Tutaj odbył się kolejny konkurs dotyczący wiedzy o trasie rajdu. Następnie biorący udział poszli do kościoła św. Urszuli i 11 Tysięcy Dziewic, będącego jedną z nielicznych późnoromańskich świątyń wybudowanych z cegły. O jego historii i najciekawszych elementach opowiedział Paweł Perdek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach. Później turyści dotarli na skarpę doliny Warty z pięknym widokiem na starorzecze w celu zrobienia pamiątkowego zdjęcia. Zwieńczeniem wędrówki było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na cmentarzu w Strońsku pod zbiorową mogiłą polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. Na miejscu wartę honorową pełnili żołnierze 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia.
Celami rajdu było między innymi:
• Uczczenie pamięci żołnierzy poległych w walkach nad Wartą we wrześniu 1939 r.
• Poznanie walorów przyrodniczych PKMWiW oraz turystyczno-krajoznawczych okolic Strońska i terenu gminy Zapolice - doskonalenie umiejętności uprawiania turystyki pieszej.
• Rekreacja, wypoczynek i wspólna zabawa.
Podczas rajdu odbyły się konkursy:
• Wiedzy o PKMWiW i trasie rajdu i walkach nad Wartą w 1939 r.
• Piosenki żołnierskiej.
Zakończenie 43 Rajdu "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku" odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Zapolicach, gdzie na uczestników czekała ciepła pomidorówka. Ponadto najlepszym drużynom oraz uczestnikom konkursów wręczono atrakcyjne nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.

Relacja i zdjęcia z rajdu również tutaj.

K. Kierniakiewicz