Dzień Drzewa w PKWŁ

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Obchody Dnia Drzewa związane są z międzynarodową akcją sadzenia drzew. Przewodnim celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie dobrodziejstwa, jakie niosą ze sobą drzewa. W Polsce Dzień Drzewa obchodzony jest już od około dziesięciu lat i przypada na 10 października.

W tym roku pracownicy OT PKWŁ przeprowadzili zajęcia terenowe dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Dobrej (gmina Stryków). Dzieciom przekazywano informacje na temat budowy drzew, funkcji jakie pełnią w przyrodzie, krajobrazie i gospodarce oraz ich znaczeniu dla kultury i wypoczynku. Podczas spaceru edukacyjnego rozpoznawano drzewa rosnące w sąsiedztwie szkoły, wśród których znalazły się: dęby, klony, lipy, graby, jesiony, robinie, czeremchy, modrzewie i świerki. Przed końcem zajęć dzieci z klas czwartych – własnoręcznie – posadziły na terenie szkolnym kilka drzewek m.in. grabów, dębów i świerka oraz krzewy ligustra.

Mamy nadzieję, że dzieciaki nie zapomną, że w pierwszym roku po posadzeniu drzewka należy podlewać.

tekst: Adam Świć