Święto Drzewa z Fundacją Siłaczka

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Z okazji Święta Drzewa przeprowadziliśmy zajęcia terenowe dla grupy dorosłych z Fundacji „Siłaczka” z Łodzi. Podróżowaliśmy doliną Rawki i Korabiewki oraz fragmentem Puszczy Bolimowskiej w Budach Grabskich.

W trakcie zajęć opowiadaliśmy o historii Puszczy Bolimowskiej i dawnych puszczach królewskich, budnikach oraz zamieszkującym niegdyś te tereny turze. Oglądaliśmy i porównywaliśmy bory sosnowe z grądami. Rozpoznawaliśmy napotkane gatunki drzew, uczyliśmy o roli martwego drzewa w przyrodzie oraz o przykładowych mieszkańcach dziupli, koron drzew czy próchna. Omijaliśmy także krajobraz zmieniony przez bobry - najsprytniejszych  inżynierów wśród zwierząt – z licznymi powalonymi drzewami oraz tamami. Podziwialiśmy piękną złotą jesień i delektowaliśmy się czystym, leśnym powietrzem.

Oprac. K. Nowak