Dzień Drzewa 2018 w Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

2 copy

W dniu 10 października obchodzony był międzynarodowy Dzień Drzewa, czyli organizowana była międzynarodowa akcja sadzenia drzew, odbywająca się w coraz większej liczbie krajów na świecie. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw i szacunek do niezasłużenie lekceważonej i dewastowanej natury. Inicjatorem Dnia Drzewa był w 1872 roku Amerykanin, Julius Sterling Morton, sekretarz rolnictwa Stanów Zjednoczonych, gubernator stanu Nebraska, znawca i miłośnik przyrody.

W naszym kraju Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew, co roku w październiku. Od 2007 roku program bierze udział w Kampanii „Miliard Drzew” („Bilion Tree Campaign”) zainicjowanej przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP), jako odpowiedź na wyzwania związane z globalnym ociepleniem. Początkowym celem było sadzenie w 2007 roku miliarda drzew. Rok później, cel kampanii został podniesiony do 7 miliardów drzew - co było również założeniem konferencji klimatycznej, która odbyła się w Kopenhadze w Danii w grudniu 2009 roku. Trzy miesiące przed konferencją ilość 7 miliardów została przekroczona. W grudniu 2011 roku, po obsadzeniu ponad 12 miliardów drzew, UNEP formalnie przekazał program zarządzaniu Fundacji Plant-for-Planet, prowadzonej przez młodzież, z siedzibą w Tutzing w Niemczech. Z oficjalnych danych wynika, że ponad 14,2 miliarda drzew zostało zasadzonych od 2016 roku.

Głównym zamierzeniem programu jest edukacja dla zrównoważonego rozwoju i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Wspólne sadzenie drzew przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków globalnego ocieplenia. Święto Drzewa od początku istnienia integruje społeczności wokół inicjatyw lokalnych jak sadzenie drzew, zakładanie ogrodów, otaczanie opieką starych drzew, organizowanie festynów, wycieczek, konkursów i zbiórek makulatury. Ochrona i sadzenie drzew jest uniwersalnym przesłaniem dla każdego człowieka.

Współpraca w ramach Święta Drzewa pomiędzy podmiotami z różnych sektorów buduje nie tylko dobre relacje, ale także kapitał zaufania społecznego, który jest tak potrzebny w porozumieniu dla zrównoważonego rozwoju. Program Święto Drzewa przynosi wymierne korzyści dla środowiska przyrodniczego i lokalnych społeczności.

Przyłączenie się do programu Święto Drzewa umożliwia bezpośrednie i konkretne działanie na rzecz środowiska i ochrony klimatu. Sadzenie drzew jest jednym z najbardziej opłacalnych, skutecznych i prostych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Aby zmniejszyć, a następnie zatrzymać zmiany klimatu, musimy wspólne działać w tym kierunku. Ziemia jest naszym wspólnym domem, o który możemy zadbać tylko my sami, nikt inny za nas tego nie zrobi.
Święto Drzewa to znakomita okazja do podejmowania działań na rzecz lokalnej przyrody, sadzenia drzew oraz ich ochrony.

W dniu 10 października Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych w ramach obchodów tego święta oraz w ramach akcji 100 tys. drzew na 100-lecie województwa łódzkiego, zorganizował akcję rozdawania sadzonek i sadzenia drzew na terenie gminy Zapolice w Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki. Działania edukacyjne i przybliżające rolę drzewa w otaczającym nas świecie połączone z sadzeniem drzewa odbyły się m.in.:
- w Publicznym Przedszkolu w Zapolicach, gdzie dzieci wysłuchały prelekcji na temat drzew i leśnych mieszkańców, miały okazję usłyszeć i nauczyć się rozpoznawać odgłosy ptaków, a także uczyły się rozpoznawać gatunki drzew na podstawie ich liści. Po zajęciach w sali przedszkolaki udały się na pobliski plac zabaw, gdzie wspólnymi siłami zasadziły okazały dąb, a nazwany „Dębem Niepodległości” dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości;
- w Społecznej Szkole Podstawowej w Rembieszowie, gdzie przekazano sadzonki dębów, które zostały zasadzone przez uczniów na placu wokół szkoły;
- w Gminnym Ośrodku Kultury w Zapolicach gdzie posadzono dwie lipy;

 - w Beleniu Kolonii, gdzie posadzono cztery lipy.

Pozostałe sadzonki drzew trafiły do pszczelarzy z terenu PKMWiW i mieszkańców gminy Zapolice - łącznie rozdysponowano i posadzono 50 lip i 10 dębów.

E. Fraszczyńska