Słoneczny Dzień Grzyba w Łagiewnikach za nami

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W niedzielę 14 października 2018 roku Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Pracownia Algologii i Mykologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Sekcja Mykologiczno-Algologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów UŁ, Fundacja „Biodiversitatis” oraz Polskie Towarzystwo Mykologiczne zorganizowały otwartą dla wszystkich imprezę pn. „Grzyby – ukryte piękno mikroorganizmów”.

W ramach popularyzacji wiedzy o grzybach zaprezentowano wystawę, na której można było obejrzeć i dotknąć kilkadziesiąt gatunków świeżo zebranych grzybów. Po prawej stronie ekspozycji znalazły się grzyby jadalne, w tym te, które mimo przydatności do spożycia, bardzo rzadko goszczą na naszych talerzach. Po lewej stronie prezentowano grzyby niejadalne i trujące z muchomorem zielonawym (sromotnikowym) na czele.

Wystawę uzupełniła interesująca prelekcja pt. „Ukryte zdolności grzybów jadalnych i trujących” atrakcyjnie poprowadzona przez mykologa Sebastiana Piskorskiego.

Po prelekcji cała grupa zainteresowanych osób wzięła udział w spacerze edukacyjnym po Lesie Łagiewnickim, gdzie pośród szeleszczących liści oraz na obumarłych drzewach znaleziono owocniki kilkunastu gatunków grzybów.

Nadzór merytoryczny nad imprezą sprawowała pani dr. hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska z Uniwersytetu Łódzkiego.

Osoby zainteresowane mogły również wybrać sobie drzewka oferowane przez OT PKWŁ w ramach akcji „100 tysięcy drzew na 100-lecie województwa łódzkiego”.

Relację TVP 3 Łódź mogą Państwo znaleźć tutaj.

Tekst: A. Świć