Dzień Drzewa 2018 w OT NPK w Moszczenicy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Z okazji Dnia Drzewa który przypada 10 października w OT NPK w Moszczenicy zorganizowano kilka działań z przedszkolakami i młodzieżą szkolną.

Podczas tych akacji uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z rozwojem drzewa, gatunkami drzew i krzewów, funkcjami i wykorzystaniem drewna jako surowca. Działania odbywały się w formie prelekcji, spacerów edukacyjnych oraz akcji sadzenia drzewa np. w szkole podstawowej w Srocku posadzenie „Dębu Niepodległościowego”. Z okazji dnia drzewa przekazano 20 sztuk dębów dla Starostwa Powiatowego w Radomsku.