etap parkowy konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

11 stycznia 2019 roku odbył się trzeci (parkowy) etap XVIII edycji konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.

Uczestnikami konkursu z terenu Bolimowskiego Parku Krajobrazowego byli przedstawiciele 6 drużyn:

- Gimnazjum nr 2 w Dzierzgówku (gmina Nieborów),

- Szkoły Podstawowej nr 9 w Skierniewicach (m. Skierniewice),

- Szkoły Podstawowej nr 4 w Skierniewicach (m. Skierniewice),

- Szkoły Podstawowej nr 4 w Skierniewicach – Oddział gimnazjalny (m. Skierniewice),

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej (gmina Puszcza Mariańska),

- Szkoły Podstawowej w Strzybodze (gm. Nowy Kawęczyn).

Konkurs miał jak zawsze formę testu wiedzy, składającego się z 25 pytań (10 pytań ogólnych z wiedzy z zakresu biologii i geografii oraz 15 pytań z wiedzy o Bolimowskim Parku Krajobrazowym), z których uzyskać można było 25 punktów.

Z przyjemnością informujemy, że w konkursie zwyciężyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Skierniewicach w składzie:

  • Antoni Parda,
  • Maciej Stanecki
  • Szymon Rosowski
  • Maja Bird

Opiekunem uczniów była Pani Beata Kowalczyk.

Zwycięska drużyna awansowała tym samym do wojewódzkiego etapu konkursu i reprezentować będzie Bolimowski Park Krajobrazowy – jeden z 7 parków krajobrazowych województwa łódzkiego.

II miejsce w konkursie zajęła drużyna Gimnazjum nr 2 w Dzierzgówku,

III miejsce: Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego w Strzybodze,

IV miejsce ex aequo: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej oraz Szkoła Podstawowa nr 4 w Skierniewicach – oddział gimnazjalny.

V miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 w Skierniewicach.

Nagrodę za najlepiej napisaną pracę (wynik 24 na 25 możliwych do uzyskania punktów) otrzymał Maciej Brocki – uczeń Szkoły Podstawowej im. J. Wybickiego w Strzybodze.

Dziękujemy serdecznie Staroście Powiatu Skierniewickiego – Panu Mirosławowi Belinie -  za swoją obecność podczas trwania konkursu oraz udostępnienie sali konferencyjnej.

Ponadto gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów.

Poniżej załączamy dokumentację fotograficzną z dzisiejszego konkursu.

Oprac. K. Nowak