Etap parkowy koknursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski na Wzniesieniach już za nami.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W miniony piątek 11 stycznia, już po raz osiemnasty, odbył się finał parkowego etapu ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. W konkursie wzięły udział trzy szkoły: Szkoła Podstawowa im. Ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach, Zespół Szkolno – Gimnazjalny im. Jana Pawła II w Grotnikach oraz Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Strykowie.

Przygotowany test składał się z 10 pytań ogólnoprzyrodniczych i 15 dotyczących wiedzy o PKWŁ. Po nim na uczestników czekał poczęstunek oraz ciekawa prezentacja dotycząca grzybów.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Szkoła Podstawowa z Bratoszewic w składzie:

Krystian Bartnik, Weronika Roszczypała,  Marcelina Wosińska,  Lidia Piestrzeniewicz pod opieką pani Beaty Brzezińskiej.

Drużyna ta będzie reprezentowała Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich na finale wojewódzkim. Na zakończenie wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody - publikacje dotyczące grzybów oraz wydawnictwa parkowe.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach.

Tekst: A. Zaborowska