Zimowe liczenia ptaków wodnych - Pilica 2019

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W tym roku po raz kolejny liczyłem ptaki zimujące na Pilicy na odcinku od tamy w Smardzewicach aż do Roszkowej Woli, czyli na 45 km rzeki w ramach Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych.

Mimo łagodnej i częściowo niezamarzniętego zbiornika Sulejowskiego było całkiem dużo bo aż 3402 os. z gatunków ptaków wodno-błotnych. Zaskakująca była za to niska różnorodność spotkanych gatunków bo odnotowano tylko 16 z tej grupy ptaków co jest najsłabszym z  wyników jakie odnotowałem w ostatnich 3 lat liczeń na tym odcinku Pilicy. Najliczniejszym ptakiem była oczywiście krzyżówka, której doliczyłem się 2340 os. dość liczny był również gągoł – 595 os. Stosunkowo niewiele było łabędzi niemych tylko 76 os. oraz nurogęsi 52 os. Z ciekawszych gatunków odnotowałem  dwa żurawie, bielaczka, rzadką morską kaczkę - uhlę oraz stadko 10 bernikli kanadyjskich, które już trzecią zimę pojawiają się pod tamą w Smardzewicach. Drobnych ptaków wróblowatych warto odnotować po raz kolejny zimujące siwerniaki, a z ptaków większych pojedynczego bielika. Oczywiście nie tylko ptaki można było zobaczyć; prócz pięknych krajobrazów doliny Pilicy trafiły się też m.in. wydry i bóbr.