Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych 2019 w PKWŁ

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

2 lutego 2019 r. już po raz kolejny obchodziliśmy Światowy Dzień Mokradeł zwany również Światowym Dniem Obszarów Wodno-Błotnych, Światowym Dniem Terenów Podmokłych czy Międzynarodowym Dniem Mokradeł. Dzień ten, obchodzony jest w rocznicę podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego z 1971 roku, od miejsca podpisania nazywanej Konwencją Ramsarską.

W organizację obchodów włączyły się romaite instytucje przyrodnicze: organizacje pozarządowe i agencje rządowe w ponad 95 krajach. W obchody tego święta włączył się także Oddział Terenowy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich organizaując spacer edukacyjny po Lesie Łagiewnickim, w ktorym uczestniczyło ok 40 osób. Tym razem rajdowicze poznać mogli rzadko odwiedzany fragment lasu, na terenie którego utworzony został w 2009r. użytek ekologiczny "Międzyrzecze Bzury i Łagiewniczanki". Jest to jedna z form ochrony przyrody obejmująca pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – np. naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza itp. Obszar ten znajdujący się w całości w otulinie PKWŁ, obejmuje niewiele ponad 32 ha, ma charakter obszaru podmokłego i choćby z tego punktu widzenia jest niezwykle cennym obszarem przyrodniczym, nie tylko na terenie Parku, lecz także na terenie Łodzi.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mokradeł OT PKWŁ przygotował także zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach, w której wzięło udział ponad 60 uczniów. To właśnie najmłodszemu pokoleniu przybliżać należy tematykę ochrony obszarów podmokłych wskazując ich bezcenną rolę w przyrodzie.