Oferta edukacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

OT Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oferuje szeroki wachlarz tematów zajęć edukacyjnych, głównie dla dzieci i młodzieży.

Przykładowe tematy to:

 • walory przyrodnicze Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
 • rośliny i zwierzęta chronione BPK
 • formy ochrony przyrody
 • pszczoły - owady społeczne i pożyteczne
 • rozpoznawanie tropów i śladów zwierząt
 • każdy może chronić przyrodę - czynna ochrona przyrody
 • bobry w Bolimowskim Parku Krajobrazowym
 • ptaki naszych lasów
 • rzeka Rawka
 • sowy Polski
 • kleszcze - choroby i zapobieganie im
 • nadchodzi wiosna
 • zmiany w świecie przyrody - jesień/zima
 • obserwacje przyrody zimą

Zajęcia w ramach edukacji ekologicznej prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników. Składają się na nie przede wszystkim:

 • gry i zabawy w przedszkolach
 • prelekcje i pogadanki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
 • wykłady i prezentacje dla osób dorosłych
 • pokazy filmów i slajdów przyrodniczych
 • warsztaty o tematyce przyrodniczej i kulturowej
 • wycieczki tematyczne i rajdy po Parku i okolicach (piesze, rowerowe i autokarowe)
 • zajęcia terenowe na ścieżkach dydaktycznych
 • zajęcia terenowe z wykorzystaniem altanek edukacyjno-turystycznych
 • obserwacje ornitologiczne
 • rozpoznawanie roślin i zwierząt
 • praktyki dla studentów i uczniów szkół średnich

W trakcie zajęć stacjonarnych i terenowych wykorzystywane są często różnorodne pomoce dydaktyczne, takie jak:

 • prezentacje multimedialne
 • tablice edukacyjne
 • zdjęcia, plansze i schematy tematyczne
 • modele ptaków
 • modele cykli rozwojowych owadów
 • lupy i lornetki do obserwacji
 • odlewy tropów zwierząt
 • sprzęt pszczelarski
 • zestawy badawcze
 • karty pracy
 • gry edukacyjne
 • kolorowanki