Skocz do treści

"EKOLIADA" Turniej przyrodniczo-sportowy 14 października 2013 r.

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

Człowiek jest częścią przyrody i stanowi jej nieodłączny element, dlatego tak ważna jest edukacja dzieci i młodzieży. Wychowanie w poszanowaniu przyrody, troska o jej dobro i działania na rzecz ochrony wartości przyrodniczych, to konieczność naszych czasów. Doskonałą formą popularyzacji wiedzy o środowisku i otaczającej nas przyrodzie są konkursy przyrodnicze i ekologiczne. Pozwalają sprawdzić wiedzę, mobilizują do działania na rzecz ochrony przyrody, a jednocześnie są okazją do wyrabiania proekologicznych nawyków.

W myśl tej zasady 14 października odbył się turniej przyrodniczo-sportowy pn. „Ekoliada”, który zorganizowany został we współpracy ze Szkołą Podstawową im. H. Sienkiewicza w Wierzchlesie. Jego głównym celem było zapoznanie uczniów z tematyką odpadów, ze sposobami ich przetwarzania i odzysku oraz wyrabianie nawyku segregacji. Była to także okazja do popularyzacji wiedzy na temat Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

Turniej przyrodniczo-sportowy przeznaczony był dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Oprócz wiedzy z zakresu ochrony przyrody, uczestnicy mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności sportowe, plastyczne i muzyczne. Do turnieju przystąpiły całe klasy, a do poszczególnych konkurencji wyznaczone zostały kilkuosobowe drużyny. Każda klasa zgłaszając się do turnieju zobowiązana była przygotować elementy identyfikujące drużynę: nazwę oraz okrzyk dopingujący.

Drużyny rywalizowały w następujących konkurencjach:

  • Eko-muza,
  • Śmieciowy potwór,
  • Wesoły slalom z baterią,
  • Zgniatanie butelek -„petów”,
  • Posegreguj odpady,
  • Prawda/fałsz,
  • Czy znasz swój park krajobrazowy.

W każdej z konkurencji przyznawane były punkty. Suma punktów ze wszystkich konkurencji stanowiła o kolejności miejsc. Pierwsze miejsce i puchar dyrektora OT SPK zdobyła drużyna „Ekoludków” z klasy IV.

Ekoliada” okazała się nie tylko świetną lekcją, ale także znakomitą zabawą.

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje