Skocz do treści

II Spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy Załęczański Łuk Warty PLH100007

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

22 sierpnia 2013 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród w Załęczu Wielkim odbyło się II Spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy w ramach prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Załęczański Łuk Warty PLH100007. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, Lasów Państwowych, stowarzyszeń i organizacji ekologicznych, Lokalnych Grup Działania, środowisk naukowych oraz mieszkańców obszaru objętego planem. Honorowymi gośćmi spotkania byli: Pan prof. dr hab. Romuald Olaczek i Pani mgr Maria Kurzac. W ramach spotkania odbyła się lustracja terenowa rezerwatu "Węże".

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje