Skocz do treści

Łódzką Koleją Aglomeracyjną do Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

 <strong>Punk widokowy na skarpie</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) Wycieczka po Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki rozpoczęła się w miejscowości Pstrokonie od starannie odrestaurowanego eklektycznego pałacyku z XIX w. W otaczającym go parku majestatycznie prezentował się okazały platan, rosły modrzewie i buki, a przekraczających bramę wjazdową witały dwa pomnikowe dęby. W PKMWiW podziwialiśmy urozmaiconą rzeźbę terenu, zwłaszcza malownicze odcinki rzeki Warty, oczka wodne, starorzecza oraz charakterystyczną dla tego obszaru roślinność. Widzieliśmy liczne zgryzy bobrowe.
Dotarliśmy do Strońska, które było miejscem ciężkich bojów o utrzymanie linii obronnej na rzece Warcie. O tych wydarzeniach przypomniały nam zachowane u podnóża skarpy polskie schrony bojowe dla załóg obsługujących ciężkie karabiny maszynowe.
Po lekcji historii udaliśmy się do parku wiejskiego z zabytkową aleją lipową oraz monumentalnym jesionem wyniosłym.
Zwieńczeniem pieszej wędrówki było zwiedzanie kościoła św. Urszuli i 11 Tysięcy Dziewic, będącego jedną z nielicznych późnoromańskich świątyń wybudowanych z cegły.

Zakończenie wycieczki po Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Zapolicach, skąd turyści udali się autokarami na Dworzec PKP w Sieradzu.

Wszystkim dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

 <strong>Dworzec PKP w Sieradzu</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Dworzec PKP w Sieradzu</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i> <strong>Dworzec PKP w Sieradzu</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Dworzec PKP w Sieradzu</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Dworzec PKP w Sieradzu</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i> <strong>Dworzec PKP w Sieradzu</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Dworzec PKP w Sieradzu</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i> <strong>Dworzec PKP w Sieradzu</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Dworzec PKP w Sieradzu</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Dworzec PKP w Sieradzu</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Dworzec PKP w Sieradzu</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i> <strong>Wyjazd autokarem do PKMWiW</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Pałac i park w Pstrokoniach</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Pałac i park w Pstrokoniach</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Pałac w Pstrokoniach</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Pałac w Pstrokoniach</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Pałac w Pstrokoniach</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Pałac i park w Pstrokoniach</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Pałac i park w Pstrokoniach</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Pałac i park w Pstrokoniach</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Pałac i park w Pstrokoniach</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Pałac i park w Pstrokoniach</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Pałac i park w Pstrokoniach</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Pałac i park w Pstrokoniach</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Trasa wycieczki</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Park w Strońsku</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Park w Strońsku</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Park w Strońsku</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Park w Strońsku</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Park w Strońsku</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Park w Strońsku</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Kościół w Strońsku</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Kościół w Strońsku</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Kościół w Strońsku</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Kościół w Strońsku</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Plac przed kościołem w Strońsku</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Punkt widokowy na skarpie</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>GOKiS Zapolice</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>GOKiS Zapolice</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>GOKiS Zapolice</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>GOKiS Zapolice</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>GOKiS Zapolice</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>GOKiS Zapolice</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki)fot. Archiwum ZPKWŁ <i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki)
Łódzkie promuje