Skocz do treści

"Ogrody kwiatami malowane - powrót do tradycji" - konkurs na ukwiecony, przydomowy ogódek

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

 <strong>Plakat konkursowy</strong>

REGULAMIN KONKURSU

NA UKWIECONY, PRZYDOMOWY OGRÓDEK

„OGRODY KWIATAMI MALOWANE – POWRÓT DO TRADYCJI”

Organizator konkursu:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

Dawniej wiejskie domy otaczały ogrody pełne różnobarwnych kwiatów, z których unosiła się moc zapachów. Od wiosny do późnej jesieni malowały kolorem polską wieś. Słychać było brzęczenie owadów i śpiew ptaków. Stanowiły nieodzowny element każdej zagrody. Były wizytówką domu i jego gospodarzy.

Obecnie tradycyjne wiejskie ogródki znikają z krajobrazu polskiej wsi, a wraz z nimi ginie różnorodność biologiczna i barwny krajobraz.

Celem konkursu jest:

 • powrót do tradycyjnego i kulturowego krajobrazu polskiej wsi,
 • zachowanie różnorodności biologicznej,
 • zapobieganie wyginięciu starych, lokalnych odmian,
 • zachowanie miejsc schronienia i pożywienia dla wielu gatunków owadów, ptaków,
 • utrzymanie kolorowych, barwnych, wyróżniających się ogródków przez cały rok,
 • uwrażliwianie na piękno przyrody,
 • wzrost atrakcyjności regionu.

Warunki udziału w konkursie:

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców gmin województwa łódzkiego, na terenie których położone są parki krajobrazowe województwa łódzkiego, tj: Bolimowski PK, PK Wzniesień Łódzkich, Spalski PK, Sulejowski PK, Przedborski PK, PK Międzyrzecza Warty i Widawki oraz Załęczański PK, posiadających własny przydomowy ogródek.
 2. Warunkiem udziału jest zgłoszenie samodzielne, zgłoszenie przez innego mieszkańca lub instytucje, organizacje, lecz za wiedzą i zgodą właściciela.
 3. Udział w konkursie należy zgłosić wypełniając Formularz Zgłoszeniowy, który można składać przez cały czas trwania konkursu, tj. do 20 sierpnia br. /termin ostateczny otrzymania zgłoszenia przez OT/
 4. Zgłoszenie udziału jest jednocześnie zgodą na sfotografowanie ogródka przez pracowników parków krajobrazowych.


Formularz Zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub przekazać osobiście do właściwego Oddziału Terenowego sprawującego nadzór nad danym parkiem krajobrazowym, z dopiskiem „OGRODY KWIATAMI MALOWANE – POWRÓT DO TRADYCJI”.

Do ZPKWŁ OT Sieradzkich Parków Krajobrazowych (PKMWiW, ZPK) na adres e-mail [javascript protected email address]
lub na adres oddziału Rycerska 2a, 98-200 Sieradz

Do ZPKWŁ OT Bolimowskiego Parku Krajobrazowego na adres e-mail [javascript protected email address]
lub na adres oddziału ul. Nowobielańska 61, 96-100 Skierniewice

Do ZPKWŁ OT Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich na adres e-mail [javascript protected email address]
lub na adres oddziału ul. H. Sienkiewicza nr 3, 90-113 Łódź

Do ZPKWŁ OT Nadpilicznych Parków Krajobrazowych (SuPK, SpPK, PPK) na adres e-mail [javascript protected email address]
lub na adres oddziału ul. Piotrkowska 106, 97-310 Moszczenica

Formularze zgłoszeniowe dostępne są do pobrania na stronie głównej ZPKWŁ www.parkilodzkie.pl w zakładce aktualności.

Zasady oceny

Konkurs składa się z 2 etapów. W pierwszym etapie wyłonione zostaną najlepsze ogrody z gmin województwa łódzkiego, na terenie których położone są poszczególne parki krajobrazowe. Po jednym ogrodzie z każdego Parku - łącznie 7 w województwie. W pierwszym etapie wyboru najbardziej tradycyjnego ogródka dokona komisja składająca się z przedstawicieli poszczególnych Oddziałów Terenowych.
W drugim etapie komisja konkursowa, powołana przez Dyrektora ZPKWŁ wybierać będzie 3 najładniejsze ogródki tradycyjne z terenu województwa łódzkiego.

Ocenie podlegać będą:

 • obecność starych odmian kwiatów, np.: malw, mieczyków, dalii, lwich paszczy, piwonii, georginii, astrów, cynii.
 • kompozycja roślinna,
 • różnorodność,
 • zachowanie tradycyjnego wyglądu.

Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Komisja.


Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie ogródka oraz publikowanie zdjęć oraz danych osobowych uczestników i laureatów na stronie internetowej oraz w materiałach ZPKWŁ.

Dodatkowych informacji o konkursie udzielą pracownicy ZPKWŁ poszczególnych Oddziałów Terenowych.

Osobami do kontaktu z OT Sieradzkich Parków Krajobrazowych są Wanda Pogorzelska, Karolina Piasecka 43/8226220.

Osobami do kontaktu z OT Bolimowskiego Parku Krajobrazowego są Kinga Nowak, Beata Łukasik 46/8333777.

Osobami do kontaktu z OT Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich są Krystyna Rozensztrauch-Sosnowska, Agata Zaborowska 42/6406561.

Osobami do kontaktu z OT Nadpilicznych Parków Krajobrazowych są Katarzyna Karbowiak, Dariusz Sommerfeld 44/6168225; 44/7812757

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do dokonania drobnych zmian w regulaminie.

Dla finalistów przewidziane są nagrody rzeczowe.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do pobrania poniżej.

Łódzkie promuje