Skocz do treści

Pierwsze zajęcia dla przewodników turystycznych już za nami

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

 <strong>Wycieczka przewodników</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki)W ramach projektu: "Poznać chronione 2015", realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego odbyły się pierwsze terenowe zajęcia dla przewodników.

W programie wycieczki po Załęczańskim Parku Krajobrazowym znalazły się m.in.: pagór meandrowy na prawym brzegu Warty, pomnik przyrody – Góra św. Genowefy, zbiornik wodny, miejsce rozrodu wielu gatunków płazów, także pomnik przyrody – Żabi Staw, rezerwat geologiczny „Węże” wraz z systemem 10 jaskiń krasowych, kamieniołomy wapienia w Lisowicach, podziemne ujście Suchej Strugi oraz pomnik przyrody - Źródło św. Floriana.

W trakcie wycieczki po Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki podziwialiśmy urozmaiconą rzeźbę terenu, zwłaszcza malownicze odcinki rzeki Warty, oczka wodne, starorzecza, charakterystyczną dla tego obszaru roślinność, a także liczne zgryzy bobrowe. Zwracaliśmy również uwagę na rośliny inwazyjne. Następnie udaliśmy się do parku wiejskiego z zabytkową aleją lipową oraz monumentalnym jesionem wyniosłym, który znajduje się w finałowej 16 konkursu „Drzewo Roku” ogłoszonego przez Klub Gaja. Zwiedziliśmy także kościół św. Urszuli i 11 Tysięcy Dziewic, będący jedną z nielicznych późnoromańskich świątyń wybudowanych z cegły. W programie wycieczki znalazł się również rezerwat torfowiskowy „Korzeń” oraz rezerwat florystyczny „Winnica”.

Zadanie dofinansowano z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

K. Piasecka

 <strong>Wycieczka przewodników</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(Załęczański PK) <strong>Wycieczka przewodników</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(Załęczański PK) <strong>Wycieczka przewodników</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(Załęczański PK) <strong>Wycieczka przewodników</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(Załęczański PK) <strong>Wycieczka przewodników</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(Załęczański PK) <strong>Wycieczka przewodników</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(Załęczański PK) <strong>Wycieczka przewodników</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(Załęczański PK) <strong>Wycieczka przewodników</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(Załęczański PK) <strong>Wycieczka przewodników</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(Załęczański PK) <strong>Wycieczka przewodników</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(Załęczański PK) <strong>Wycieczka przewodników</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(Załęczański PK) <strong>Wycieczka przewodników</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(Załęczański PK) <strong>Wycieczka przewodników</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(Załęczański PK) <strong>Wycieczka przewodników</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(Załęczański PK) <strong>Wycieczka przewodników</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(Załęczański PK) <strong>Wycieczka przewodników</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Wycieczka przewodników</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Wycieczka przewodników</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Wycieczka przewodników</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Wycieczka przewodników</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Wycieczka przewodników</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Wycieczka przewodników</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Wycieczka przewodników</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Wycieczka przewodników</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Wycieczka przewodników</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Wycieczka przewodników</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Wycieczka przewodników</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki) <strong>Wycieczka przewodników</strong><br /><i>fot. K. Łężak</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki)
Łódzkie promuje