Szlaki turystyczne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

ZAŁĘCZAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Szlaki piesze:

 1. Szlak "Jury Wieluńskiej". Długosć 113 km (w woj. łódzkim 49,9 km), kolor czerwony. Prowadzi z Wielunia, przechodzi przez park i biegnie dalej do Częstochowy. Stanowi fragment szlaku "Orlich Gniazd".
 2. Szlak "Przełomu Warty przez Wyżynę Wieluńską". Długośc 23,5 km, kolor żółty. Biegnie wzdłuż warciańskich przełomów: Krzeczowskiego i Działoszyńskiego.
 3. Szlak "Kurhanów Książęcych". Długość 5,5 km, kolor czarny. Łączy szlaki "Jury Wieluńskiej" i "Przełomu Warty przez Wyżynę Wieluńską".
 4. Szlak "Rezerwatów Przyrody". Długość 99,5 km (w woj. łódzkim 29 km), kolor niebieski. Biegnie przez rezerwaty: "Mokry Las", Dąbrowa w Niżankowicach", "Węże", "Szachownica".

Szlaki rowerowe:

 1. Szlak Wierzchlas-Osjaków-Wierzchlas. Długość 44,9 km, kolor zielony (EWI 2).
 2. Szlak Przełomu Krzeczowskiego (Kamion - Krzeczów - Przywóz - Kamion). Długość 20,5 km, kolor żółty (EWI 5).
 3. Szlak "Załęczańskim Łukiem Warty" (Ośr ZHP w Załęczu Wlk. - Przywóz - Kępowizna - Załęcze Wlk.). Długość 25,6 km, kolor żółty (EWI 6).
 4. Szlak "Nadwarciańskich Krajobrazów" (Ośr. ZHP w Załęczu Wlk. - Bobrowniki - Ośr. ZHP w Załęczu Wlk.). Długość 31,9 km, kolor zielony (EWI 7).
 5. Szlak Józefów-Bieniec. (Józefów - Grębień - Popowice - Pątnów - Bieniec Mały). Długość 11,7 km, kolor czarny (EWI 8).
 6. Szlak "Kościołów Wieluńskich" (Wieluń - Kadłub - Grębień - Łaszew - Wieluń). Długość 47 km, kolor zielony (EWI 9).
 7. Szlak "Dwóch Starych Lip" (Pajęczno - Siemkowice). Długość 40 km, kolor zielony (EPJ 1).
 8. Szlak "Działoszyńskiego Przełomu Warty" (Pajęczno - Działoszyn - Pajęczno). Długość 38,1 km (EPJ 2).
 9. Szlak "Wapiennych Wzgórz Załęczańskiego Parku Krajobrazowego" (Działoszyn - Niżankowice - Bobrowniki - Działoszyn). Długość 36,7 km, kolor zielony (EPJ 3).
 10. Szlak łącznikowy Krzeczów - Łykowe. Długość 2 km, kolor czarny (EWI 14).
 11. "Nadwarciański Szlak Bursztynowy". Długość 141 km, kolor pomarańczowy.

Szlaki konne:

 1. Łódzki Szlak Konny. Długość 1817 km.
 2. Szlak konny "Jury Wieluńskiej". (Rychłowice - Częstochowa). Długość 113 km.

Szlaki wodne:

 • Szlak wodny rzeki Warty.

Ścieżki dydaktyczne:

 • "Wielki Łuk Warty" - geologiczna ścieżka dydaktyczna. Umożliwia zapoznanie się z terenem Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, jego przyrodniczymi walorami, a przede wszystkim sprzyja pogłębieniu wiedzy na temat fascynującej geologii tego obszaru. Oglądając liczne przekroje, poznamy budowę geologiczną, zapoznamy się ze współczesną, malowniczą rzeźbą terenu i prześledzimy geologiczne procesy, które go ukształtowały.
 1. Trasa Nr 1. Przebieg: Ośrodek "NG" (Nadwarciański Gród) - Kępowizna - Bieniec - Przywóz - Ogroble - Madeły - Ośrodek "NG". Rowerowa lub piesza: trasa ok. 23 km.
 2. Trasa Nr 2. Przebieg: Ośrodek "NG" - Kępowizna - Bieniec - Dzietrzniki - źródło "Objawienie" - Ośrodek "NG". Wycieczka piesza: trasa ok. 15 km.
 3. Trasa Nr 3. Przebieg: Ośrodek "NG"- Draby - Węże - "Góra Zelce" (rezerwat "Węże") - "Żabi Staw" - "Góra Świętej Genowefy" - Bobrowniki - Ośrodek "NG". Wycieczka autokarowa ok. 20 km, trasa piesza ok. 12 km.
 4. Trasa Nr 4. Przebieg: Ośrodek "NG" - Draby - Kolonia Lisowice - Lisowice - Ośrodek "NG". Wycieczka autokarowa ok. 20 km, trasa piesza ok. 8 km.
 • "Ośrodek" - leśna ścieżka dydaktyczno - rekreacyjna. Umożliwia poznanie walorów przyrodniczo - kulturowych zachodniej części ZPK. Kontakt z przyrodą sprzyja pogłębianiu wiedzy, a także jest doskonalym miejscem wypoczynku. Długość ścieżki: ok. 3,5 km.
 • - "Źródełko" - leśna ścieżka dydaktyczno - rekreacyjna. Długość ścieżki - ok. 6 km.
 • - "Załęczański Łuk Warty" - przyrodnicza ścieżka dydaktyczna
 1. Trasa A (główna - piesza lub rowerowa). Przebieg: Ośrodek "NG" - Bukowce - most w Bobrowniach. Długość trasy - 10,2 km.
 2. Trasa B (północna - piesza lub rowerowa). Przebieg: kamieniołom koło Bobrownik - Ogroble - Kurhany Książęce - Wąwóz Królowej Bony - Ośrodek "NG". Długość trasy - 15 km.
 3. Trasa C (południowa - piesza lub rowerowa). Przebieg: rezerwat "Węże" - Górę "Wapiennik" - Ośrodek "NG". Długość trasy - 12,5 km.
 4. Trasa D. Trasa spływu kajakiem z Bobrownik do Ośrodka "NG". Długość trasy - 10,3 km.

PARK KRAJOBRAZOWY MIĘDZYRZECZA WARTY I WIDAWKI

Szlaki piesze:

 1. Szlak "Walk nad Wartą 1939 r.". Długosć 55 km, kolor niebieski. Przebiega od muzeum we Warcie do Burzenina (na terenie parku od miejscowości Piaski do Burzenina). Szlak biegnie doliną rzeki i łączy miejscowości związane z walkami 10 DP Armii „Łódź” o utrzymanie głównej pozycji obronnej na rzekach Warcie i Widawce we wrześniu 1939 r. Trasa umożliwia zapoznanie się ze stanem umocnień polowych, ich usytuowaniem i rolą jaką odegrały w działaniach bojowych, a także odwiedzenie miejsc wiecznego spoczynku poległych tutaj żołnierzy. Poznać też można znajdujące się na trasie zabytki oraz charakterystyczny dla dolin rzek Warty i Widawki krajobraz.
 2. Szlak "Młynów nad Grabią". Długośc 46 km, kolor żółty. Biegnie od Siedlec Łaskich, wzdłuż rz. Grabi do Łasku (południowa część szlaku przebiega przez PKMWiW) szlak łączy zabytki techniki na rzece Grabi (6 młynów). Pozwala poznać interesującą przyrodę jej doliny oraz zabytki kultury materialnej miejscowości leżących na szlaku.
 3. Szlak "Wokół Zduńskiej Woli". Długość 22 km, kolor zielony. Fragmentem przechodzi przez park od miejscowości Piaski do Strońska. Pozwala poznać zabytki i przyrodę okolic Zduńskiej Woli.

Szlaki rowerowe:

 1. Szlak Konopnica-Osjaków-Konopnica. Długość 43,1 km, kolor zielony (EWI 3). Szlak zatacza pętlę wokół Konopnicy. Rozpoczyna się pod urzędem gminy w tej miejscowości i kieruje sie najpierw do cmentarza wojennego, a następnie na południe do Osjakowa. Z Osjakowa przez Dymek, Szynkielów, rez. "Hołda" i Rychłocice wraca do Konoipnicy.
 2. Szlak Konopnica-Skomlin. Długość 74,5 km, kolor zielony (EWI 11). Szlak prowadzi z Konopnicy przez Ostrówek, Czarnożyły, Białą, rez. "Lasek Kurowski" do Skomlina.
 3. Szlak "Skarbów Ziemi Sieradzkiej" (Zduńska Wola - Szadek - Warta - Goszczanów - Błaszki - Złoczew - Burzenin - Widawa - Sędziejowice - Łask). Długość 192 km, kolor niebieski.
 4. Nadwarciański Szlak Bursztynowy. Długość 141 km, kolor pomarańczowy.

Szlaki konne:

 • Łódzki Szlak Konny. Długość 1817 km.

Szlaki wodne:

 • Szlak wodny rzeki Warty.

Ścieżki dydaktyczne:

 • "Wokół rezerwatu Hołda" - leśna ścieżka dydaktyczna. Umożliwia zaobserwowanie różnic między lasem stworzonym przez naturę, a tym stworzonym ręką ludzką (połowa ścieżki przebiega przez rezerwat; połowa przez las gospodarczy). Początek i koniec ścieżki znajduje się przy wejściu do rezerwatu "Hołda" od strony miejscowości Sobkowizna. Długość ścieżki: ok. 3,3 km.