Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

20 maja, od kilku lata, jest obchodzony Dzień Pszczół zainicjowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W tym roku pracownik Bolimowskiego Parku Krajobrazowego przeprowadził serie spotkań edukacyjnych poświęconych roli pszczół w ekosystemie oraz życiu człowieka.

22 maja 2024 roku wraz z Fundacją Kwietna obchodziliśmy w Nieborowie Dzień Różnorodności Biologicznej. Uczestnicy akcji przemierzali Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Nieborów, poznając tutejsze gatunki roślin, owadów, ptaków i ssaków – zarówno tych rodzimych jak i obcych i inwazyjnych, które będziemy usuwać. Podczas wizyty zwracano dużą uwagę na potrzebę ekstensywnego użytkowania łąk w celu zachowywania różnorodności biologicznej. W spotkaniu uczestniczyli eksperci – Florian Kowalczuk (ornitologia i botanika) oraz Jacek Kazimierczak (lepidopterologia). Tereny łąkowe Zespołu zostały objęte opieką w ramach projektu Adoptuj Łąkę. Poprzez planowane zabiegi ochrony czynnej, między innymi koszenie oraz wypas, będziemy starali się przywracać na niej cenne gatunki roślin i owadów (głównie motyli).

W niedzielę, 19 maja słuchacze Uniwersytetu III Wieku przy Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach zebrali się pod stadionem na Widoku w liczbie osób 22. Stamtąd, pod wodzą pracownika Oddziału Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, wyruszył rajd rowerowy.

Po raz kilkudziesiętny zeszli się Sprzątacze Rawki, by w pocie czoła i rozbryzgach błota wyciągać, zbierać i ładować do worów śmieci, którymi lud polski tak radośnie znaczy ślady swojej obecności w cywilizacji europejskiej. Przedsięwzięcie, które jeszcze w latach 90. XX w. w zamyśle organizatorów (Ośrodek Sosenka, ówczesna Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, PTTK i kajakarze), miało być jednorazową akcją („posprzątamy Rawkę i będzie OK !”) okazało się pożyteczne, konieczne i niewystarczające ! Od tamtej pory sprzątamy Rawkę corocznie – wiosną i jesienią, a czasem także w środku lata ! I śmieci jest zawsze pod dostatkiem.

       W dniu 14.05.2024 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ks. Stefana Wysockiego w Łowiczu zorganizowała akcję edukacyjną pod nazwą „Żywa Biblioteka – Zawodowcy w Bibliotece”, w której wzięli udział pracownicy z Przychodni Weterynaryjnej Dr Wet w Łowiczu, radia Viktoria, Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, Archiwum Państwowego w Warszawie Sekcja Łowicz oraz Oddziału BPK.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz Ośrodek Turystyki Kajakowej „Sosenka” serdecznie zapraszają wolontariuszy na Sprzątanie Rawki, które odbędzie się 18 maja 2024 roku w Ośrodku „Sosenka” w Rudzie. Liczba miejsc dla uczestników akcji jest ograniczona!

Uprzejmie informujemy wszystkich miłośników spędzania wolnego czasu poza domem, a na łonie Natury zwłaszcza, a w Bolimowskim Parku Krajobrazowym w szczególności, iż:

25 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skierniewicach - Oddziale dla Dzieci odbyło się rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego "Na Ratunek Ziemi" skierowanego do klas IV-VII skierniewickich szkół podstawowych.

25 kwietnia 2024 roku w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Zwierzęta Bolimowskiego Parku Krajobrazowego” oraz uroczyste wręczenie nagród laureatom.

Na konkurs spłynęło 200 prac z 25 szkół z terenu miasta Skierniewice, powiatu skierniewickiego oraz łowickiego. Wymagania zgodne z Regulaminem spełniło 196 prace, wymagań nie spełniło 6 prac.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddział Bolimowskiego Parku Krajobrazowego czynnie brał udział w tegorocznych obchodach Dnia Ziemi.

Z tej okazji zaproszono pracowników O BPK do poszczególnych szkół i przedszkoli.