Zimowe Ptakoliczenie 2017

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

fot. Archiwum ZPKWŁZespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych zaprasza wszystkich miłośników ptaków oraz amatorów pieszych wycieczek przyrodniczych do przyłączenia się do Zimowego Ptakoliczenia !

Odbędzie się ono 27 stycznia 2017 r. w Rzeczycy.

Zbiórka o godzinie 10:00 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzeczycy. Odbędziemy wycieczkę do pobliskiego zabytkowego parku im. Ignacego Jana Paderwskiego.

"Zimowe Ptakoliczenie (dawniej Zimowe Liczenie Ptaków w Parkach i Ogrodach) jest coroczną akcją, w czasie której każdy może notować, ilu przedstawicieli odwiedza jego karmnik, ogród, skwer przed blokiem czy okoliczny park. Liczenie przeprowadzić można indywidualnie, w gronie znajomych, czy też podczas bezpłatnej wycieczki ornitologicznej z przewodnikiem.

W ramach Zimowego Ptakoliczenia pragniemy skupić się na tych gatunkach, które zimą można spotkać najbliżej człowieka. Dzięki wynikom dostarczanym przez uczestniczących w akcji wolontariuszy możemy tworzyć zestawienia najliczniej spotykanych o tej porze w parkach i ogrodach ptaków". Akcja ma charakter ogólnopolski a całoś odbywa się pod patrontem Towarzystwa Przyrodniczego OTOP.

Przewodnik: pracownicy NPK Szymon Kielan.