Pomniki przyrody

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Na podstawie aktualnego rejestru Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego znajdują się 23 pomniki przyrody (obejmujące pojedyncze obiekty lub grupy drzew):

- dąb szypułkowy „Wojtek” w Nadleśnictwie Spała, Leśnictwo Luboszewy oddział 240h, gmina Lubochnia – nad starorzeczem rzeki Pilicy; obwód 460 cm.

Obowiązująca podstawa prawna dla wyżej wymienionego pomnika przyrody: Uchwała Nr V/15/11 Rady Gminy Lubochnia z 28 stycznia 2011 roku w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody (Dz.Urz.W.Ł. Nr 62, poz. 550);

- dąb szypułkowy „Grześ” w Nadleśnictwie Spała, Leśnictwo Borki oddział 264g, gmina Inowłódz; obwód 340 cm;

- dąb szypułkowy „Radek” w Nadleśnictwie Spała, Leśnictwo Borki oddział 264g, gmina Inowłódz; obwód 340 cm;

- dąb szypułkowy „Marcin” w Nadleśnictwie Spała, Leśnictwo Borki oddział 264g, gmina Inowłódz; obwód 320 cm;

- 9 dębów szypułkowych „Dęby Olimpijskie” w Nadleśnictwie Spała, Leśnictwo Borki oddział 265j, gmina Inowłódz; obwody: 330 cm, 300 cm, 310 cm, 240 cm, 220 cm, 270 cm, 210 cm, 300 cm, 340 cm;

- sosna zwyczajna „Krysia” w Nadleśnictwie Spała, Leśnictwo Borki oddział 265j, gmina Inowłódz; obwód 250 cm;

- sosna zwyczajna „Marysia” w Nadleśnictwie Spała, Leśnictwo Borki oddział 265j, gmina Inowłódz; obwód 295 cm;

- 2 sosny zwyczajne „Na Szczudłach” w Nadleśnictwie Spała, Leśnictwo Borki oddział 271k, gmina Inowłódz; obwody: 160 cm, 180 cm;

- wiąz „Pawełek” w Nadleśnictwie Spała, Leśnictwo Borki oddział 291h, gmina Inowłódz; obwód 215 cm;

- dąb szypułkowy „Gniewko” w Nadleśnictwie Spała, Leśnictwo Borki oddział 287g, gmina Inowłódz; obwód 320 cm;

- dąb szypułkowy „Karol” w Nadleśnictwie Spała, Leśnictwo Borki oddział 287g, gmina Inowłódz; obwód 380 cm;

- dąb szypułkowy „Bożydar” w Nadleśnictwie Spała, Leśnictwo Borki oddział 287g, gmina Inowłódz; obwód 350 cm;

- dąb szypułkowy „Maciek” w Nadleśnictwie Spała, Leśnictwo Borki oddział 285f, gmina Inowłódz; obwód 410 cm;

- dąb szypułkowy „Maksymilian” w Nadleśnictwie Spała, Leśnictwo Borki oddział 285f, gmina Inowłódz; obwód 460 cm;

- dąb szypułkowy „Dominik” w Nadleśnictwie Spała, Leśnictwo Borki oddział 261f, gmina Inowłódz; obwód 370 cm.

Obowiązująca podstawa prawna dla wyżej wymienionych pomników przyrody: Uchwała Nr XVI/95/2011 Rady Gminy Inowłódz z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew rosnących na terenie Gminy Inowłódz w Oddziałach Lasów Państwowych Nadleśnictwa Spała (Dz.Urz.W.Ł. z dnia 20 lutego 2012, poz. 561);

- 33 dęby szypułkowe, 1 lipa drobnolistna w Nadleśnictwie Spała, Leśnictwo Borki oddział 267, gmina Inowłódz;

- sosna pospolita „kołnierzykowata” w Nadleśnictwie Spała, Leśnictwo Żądłowice oddział 196, gmina Rzeczyca; obwód 230 cm;

- dąb szypułkowy w Nadleśnictwie Smardzewice, Leśnictwo Sługocice oddział 61j, gmina Tomaszów Mazowiecki; obwód 610 cm;

- 59 dębów szypułkowych[1], gmina Inowłódz, Spała, Grunty Funduszu Wczasów Pracowniczych;

- 2 dęby szypułkowe, lipa drobnolistna w Nadleśnictwie Spała, Leśnictwo Żądłowice oddział 168, gmina Rzeczyca, Glina Bażanciarnia.

Obowiązująca podstawa prawna dla wyżej wymienionych pomników przyrody: Zarządzenie Wojewody Piotrkowskiego Nr 45/87 z dnia 15 grudnia 1987 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz.Urz.W.P. Nr 17, poz. 177 z dnia 30 grudnia 1987 roku);

- 39 dębów szypułkowych „Nad Strugą” w Nadleśnictwie Spała, Leśnictwo Żądłowice oddział 243d, gmina Inowłódz.

Obowiązująca podstawa prawna dla wyżej wymienionego pomnika przyrody: Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego Nr 5/2008 z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz.Urz.W.Ł. Nr 103, poz. 1009 z dnia 2 kwietnia 2008 roku);

- świerk pospolity w Nadleśnictwie Opoczno, Leśnictwo Dęba oddział 80i, gmina Poświętne.

Obowiązująca podstawa prawna dla wyżej wymienionego pomnika przyrody: Rozporządzenie Nr 5/98 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 3 lipca 1998 roku w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczącego uznania za pomniki przyrody (Dz.Urz.W.P. Nr 12, poz. 134 z dnia 3 lipca 1998 roku);

- 5 klonów pospolitych, 5 wiązów szypułkowych, 3 buki pospolite, 3 dęby szypułkowe, jesion wyniosły, lipa drobnolistna w parku podworskim, gmina Rzeczyca, Grotowice, obręb 7 działki 536/2, 536/4; obwody: klony – 240 cm, 230 cm, 290 cm, 230 cm, 250 cm, wiązy – 320 cm, 310 cm, 290 cm, 220 cm, 290 cm, buki – 320 cm, 360 cm, 350 cm, dęby – 420 cm, 320 cm, 330 cm, jesion 410 cm, lipa 430 cm.

Obowiązująca podstawa prawna dla wyżej wymienionych pomników przyrody: Rozporządzenie Wojewody Piotrkowskiego Nr 4/96 z dnia 4 listopada 1996 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz.Urz.W.P. Nr 21, poz. 75 z dnia 8 listopada 1996 roku);