Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W minionym tygodniu zakończyłem Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych na Pilicy na odcinku od tamy w Smardzewicach do Roszkowej Woli tj. na 45 km rzeki na terenie Spalskiego i częściowo otuliny Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Dodatkowo w ramach tej akcji niektóre z odcinków rzek i zbiorników wodnych są kontrolowane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, taki odcinek wyznaczony jest m.in. między Smardzewicami a Spałą. Tegoroczne wyniki na tym odcinku rzeki okazały się jednymi z najsłabszych od 2016 roku, kiedy liczę tu ptaki. Zarówno pod względem liczebności jaki i różnorodności gatunków ptaków wodno-błotnych było prawie najmniej.

W połowie stycznia w całej Polsce prowadzony jest Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych, który w dużej mierze opiera się na wiedzy i doświadczeniu lokalnych organizacji i instytucji ornitologicznych. Liczenia tej grupy ptaków są prowadzone przez niektóre ośrodki regularnie od kilku dekad. 

Tak jak w ostatnich latach wspólnymi siłami z Marcinem Wężykiem policzyliśmy zimujące ptaki wodno-błotne na zbiorniku Sulejowskim. Co roku liczenia prowadzimy tą samą metodą licząc z dwóch przeciwległych brzegów, gdyż część ptaków zawsze zostaje nie zauważona z jednego brzegu. Objechanie zbiornika w ciągu krótkiego dnia zimowego jest niemożliwe, a dodatkowo ptaki się przemieszczają, więc po paru godzinach trudno byłoby stwierdzić czy to osobniki, które już policzyliśmy czy jeszcze nie. Tegoroczna zima sprawiła, że zbiornik Sulejowski zamarzł w grudniu (poza cofką), ale obecnie utrzymujące się dodatnie temperatury sprawiły, że całkowicie odmarzł. Warunki takie sprawiły, że odnotowaliśmy dużą ilość ptaków z dość sporą różnorodnością.

W dniu 13 stycznia 2023 roku zmarł w Otrębusach pod Warszawą prof. Marian Pokropek. Prof. dr hab. Marian Pokropek był jednym z najwybitniejszych polskich etnografów. Współtworzył Katedrę Etnografii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pracował przez całe swoje życie. Był autorytetem naukowym w zakresie ludowej kultury materialnej Polski i Słowiańszczyzny.  W ciągu ponad 65 lat działalności naukowej opracował kilkaset publikacji poświęconych budownictwu drewnianemu, wiejskiemu rzemiosłu oraz twórczości ludowej. Całe swoje życie pracował z aparatem fotograficznym, wnikliwie opisywał miejsca, ludzi i zjawiska – związane z polską i europejską sztuką ludową. Stworzył znakomicie opracowane archiwum etnograficzne, stanowiące niezwykle wartościowy dokument świata kultury tradycyjnej, który już nie istnieje lub przestaje istnieć...

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych zaprasza wszystkich miłośników ptaków oraz amatorów pieszych wycieczek przyrodniczych do przyłączenia się do kolejnego Zimowego Ptakoliczenia!

Odbędzie się ono:

27 stycznia 2023 r. w Sulejowskim Parku Krajobrazowym w miejscowości Sulejów, na Polance przy skrzyżowaniu drogi krajowe nr 74 z drogą na „Murowaniec” przy ośrodkach wypoczynkowych (współrzędne GPS: 51.364583, 19.853806). Zbiórka o godzinie 10:00. Podróżować będziemy około 2–3 h przez lasy oraz skrajem cofki zbiornika Sulejowskiego. Przewidywany dystans do przebycia to około 4 km (możliwa jest zmiana trasy w zależności od warunków pogodowych). W akcji może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku i posiadanej wiedzy o ptakach :-)

Zapraszamy Wszystkich chętnych na spotkanie i spacer w ramach akcji organizowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków o nazwie "Zimowe Ptakoliczenie 2023".

Pana Jerzego poznałem w 1996 roku dzięki Jackowi Taborowi, tuż po utworzeniu Spalskiego Parku Krajobrazowego. Ten człowiek był kopalnią wiedzy o przyrodzie nadpilicza, był świadkiem i uczestnikiem dramatycznej historii Polski XX w. Jerzy Sosnowski rocznik 1926, urodzony w Tomaszowie na „Brzustówce” – żołnierz AK, badacz, przyrodnik, animator kultury Ziemi Tomaszowskiej, wielki orędownik Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, autor wielu publikacji naukowych/popularnonaukowych dotyczących regionu. Od dziecka związany z rzeką Pilicą. Pierwsze pasje naukowe i zainteresowania pojawiły się u Sosnowskiego w przedwojennym harcerstwie - duży wpływ na to miał jego przedwojenny wychowawca Jan Piotr Dekowski (późniejszy etnograf, naukowiec - badacz folkloru nadpilicza).

   Dziewiątego stycznia przypada Dzień Ligi Ochrony Przyrody, najstarszej organizacji ekologicznej w kraju, która została założona 9 stycznia 1928 roku. Głównym celem działalności stowarzyszenia jest kształtowanie właściwych postaw człowieka przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń.

Jan Kochanowski urodził się 30 stycznia 1869 roku w majątku Rożenek nad rzeką Czarną, w rodzinie ziemiańskiej. Rodzina od strony ojca była spokrewniona przed wiekami z Janem Kochanowskim z Czarnolasu. Szkołę powszechną ukończył w Kielcach, a gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim. W latach 1888-1892 był studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego (prawo, literatura, archeologia), a w latach 1892-1894 kontynuował studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Tytuł kandydata nauk uzyskał na podstawie pracy O stosunkach włościańskich w Małopolsce XV wieku. Naukę kontynuował w Deutsches Historisches Institut w Rzymie. Od 1908 r. był wykładowcą historii średniowiecznej warszawskim Towarzystwie Kursów Naukowych, a 1919 r. został profesorem Uniwersytetu Warszawskiego i kierował Katedrą Historii Polski Wieków Średnich i Nauk Pomocniczych.

W miniony weekend odbyło się po raz piąty liczenie łabędzi czarnodziobych w Polsce w ramach międzynarodowych liczeń prowadzonych przez Swan Specialist Group. Corocznie w grudniu  prowadzone są liczenia tych ptaków mające na celu określenie sukcesu lęgowego w minionym sezonie lęgowym oraz określenie populacji zimującej w Europie. W ciągu ostatnich 25 lat populacja spadła z 30 tys. do zaledwie 13 tys. osobników. Z gatunkiem tym dzieje się niestety coraz gorzej a jedną z przyczyn jest właśnie słaby sukces lęgowy. Udział młodych na zimowiskach zazwyczaj wynosi ok. 10% zaś śmiertelność dorosłych ptaków rocznie szacowana jest na nawet 15%. Polska ze względu na coraz łagodniejsze zimy i wzrost upraw kukurydzy pełni coraz ważniejszą rolę jako zimowisko łabędzia czarnodziobego.