Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

22 maja z inicjatywy ONZ obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Z tej okazji we wszystkich regionach świata organizowane są różnego rodzaju wydarzenia podkreślające wagę należytej ochrony zasobów różnorodności biologicznej.

 21 maja przypada Europejski Dzień Obszarów Natura 2000. Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, które uważa się za cenne (znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy) i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy.

W dniu 15.05.2022 r. w Sulejowie na terenie Opactwa Cystersów odbył się piknik województwa łódzkiego z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny.

Kumak nizinny w Sulejowskim PK występuje zaledwie w kilku miejscach, a w obszarze Natura 2000 Dolinie Środkowej Pilicy w jednym. Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Pilicy zajmuje ok. 20% Sulejowskiego PK.

W miejscowości Kolonia Ręczno w pasie przydrożnym drogi do Majkowic, jest zlokalizowany pomnik przyrody, grupa 12 głowiastych wierzb o obwodzie 236-443 cm. Drzewa lata świetności mają już za sobą, są wiekowe, częściowo wypróchniałe, kilka z nich wypadło. W związku z tym zaistniała konieczność nasadzenia drzew młodych, które zastąpią te które są w złej kondycji.

Muchołówki to małe ptaki z rzędu wróblowych należące do rodziny muchołówkowatych. W Polsce występują cztery gatunki muchołówek są to: muchołówka szara, muchołówka mała, muchołówka żałobna i muchołówka białoszyja. Obecnie do rodziny muchołówkowatych jest przypisanych, więcej gatunków, które wcześniej należały do rodziny drozdowatych, ale żaden z nich w nazwie rodzajowej nie ma przedrostka „muchołówka”. Wszystkie cztery gatunki muchołówek, które spotykamy w naszym kraju są gatunkami u nas lęgowymi oraz można je spotkać w woj. łódzkim.

W dniu 29 kwietnia 2022 odbyło się oddanie po remoncie ścieżki edukacyjno-historycznej "Śladami oddziału majora Hubala" w Spalskim Parku Krajobrazowym. Oddanie ścieżki połączone było z rajdem dla dzieci i młodzieży ze szkół Gminy Poświętne. W rajdzie uczestniczyli również pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Punktem zbornym i początkiem rajdu był przystanek nr 1 ścieżki w Dębie przy leśniczówce  - to tu dotarł w listopadzie 1939 roku Oddział Hubala i nawiązał kontakt z leśniczym Eugeniuszem Wróblewskim.

W ostatnich dniach na Zalewie Sulejowskim pracownicy Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych  zamontowali  oznaczenia stref, w których dozwolony jest ruch motorowodny.

Strefy zostały wytyczone żółtymi bojami, których w sumie zamotowano 10. Mapy stref – tablice informacyjne,  zostały zamontowane w marinach a także w punktach informacyjnych wokół zalewu. Strefy ustawiono zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego https://bip.lodzkie.pl/files/sejmik/uchwaly/uchwala_614.pdf

Dzisiaj, w rocznicę śmierci majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” dołączył na wieczną służbę do Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego pułkownik Marian Zach – zmarł dziś nad ranem, 30 kwietnia 2022 roku w wieku 94 lat. Wspaniały Człowiek, wielki Patriota, do końca oddany Ojczyźnie. Wielki przyjaciel ZPKWŁ – Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Zrealizowaliśmy wspólnie wiele wspaniałych projektów. 

We wtorek, 26 kwietnia 2022 r. o godzinie 10.00 odbył się (w wersji on-line) etap wojewódzki ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.
Test składał się z 45 pytań nawiązujących do tematu tegorocznej edycji tj. „O wodzie w przyrodzie”.
W etapie wojewódzkim konkursu wzięły udział najlepsze drużyny, wyłonione na etapie "parkowym", reprezentujące 7 parków krajobrazowych województwa łódzkiego.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera i objęty dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W finale wziął udział Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński.