Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

       - Jak widzi sowa?

       - Czy sowa ma dobry słuch?

       - Czym żywią się sowy?

       - Jakie gatunki sów zamieszkują Polskę?

i wielu innych rzeczy z życia sów, to zapraszamy na zajęcia przyrodnicze prezentujące ich świat.

Kalendarzowo przyjdzie do nas za miesiąc, ale już dziś możemy podziwiać jej zwiastuny. Przy okazji prac terenowych w Przedborskim Parku Krajobrazowym odnaleźliśmy pierwsze symptomy nadchodzącej wiosny.

Zapraszamy do udziału w XXVII Rajdzie szlakiem Powstania Styczniowego. Organizatorem rajdu są:  Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczegow Żarnowie oraz Urząd Gminy w Aleksandrowie. 

Rajd ma charakter historyczny i jest częścią składową uroczystości związanych z odsłonięciem i poświęceniem odnowionego pomnika Powstania Styczniowego 1863 -1864 w Rożenku. Nasza jednostka jest partnerem tego wydarzenia.

W ramach współpracy z Nadleśnictwem Smardzewice oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi kontynuujemy prace nad ochronną stanowiska bardzo rzadkiego na terenie województwa łódzkiego czarcikęsika Kluka.

Gatunek ten znajduje się pod ochroną ścisłą i wymaga ochrony czynnej. Jest on umieszczony w Czerwonej Księdze Roślin Województwa Łódzkiego i ma status krytycznie zagrożonego wymarciem na terenie województwa. Dlatego od 2019 roku prowadzimy prace, aby ochronić jego stanowisko znajdujące się na terenie otuliny Spalskiego Parku Krajobrazowego.

Jednym z głównych zadań stojących przed Służbą Parków Krajobrazowych jest współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z innymi jednostkami organizacyjnymi działającymi na terenie parku. Współdziałanie Przedborskiego Parku Krajobrazowego z takimi instytucjami jak Państwowa Straż Łowiecka, Państwowa Straż Rybacka, Straż Leśna czy Policja, na stałe wpisało się do grafiku cyklicznych działań parku.

W ramach serii kilku wyjazdów terenowych zakończyliśmy tegoroczne czyszczenie budek lęgowych dla ptaków na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Z racji zbliżającego się przedwiośnia to już ostatnia chwila na tego typu prace.

Podczas zimowego monitoringu ptaków na rzece Pilicy w Sulejowie, obserwowano dwie kokoszki, jedna z nich utykała na lewą nogę. Jej chód był trochę chaotyczny, mówiąc po ludzku ptak kuśtykał. Kokoszki, zapewne była to para, poszukiwały wspólnie pokarmu w przybrzeżnej roślinności szuwarowej.

 2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł. Tegorocznym obchodom patronuje hasło "Ludzie i Mokradła: splecione losy". Losy mokradeł i ludzi są ze sobą ściśle związane. Tereny podmokłe kształtowały i kształtują rozwój cywilizacji i mają kluczowe znaczenie w podtrzymaniu dobrostanu człowieka poprzez zapewnienie mu wody, pożywienia i innych dóbr niezbędnych do życia, rozwój kultury, ochronę klimatu i różnorodności biologicznej. Tegoroczny temat przewodni podkreśla wzajemne powiązania między terenami podmokłymi a życiem człowieka, obejmującym zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka oraz zdrowe środowisko naturalne.

Spacer z Przedborskim Parkiem Krajobrazowym, to pierwsza odsłona cyklu wydarzeń, które zaplanowano w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. W kolejnych miesiącach roku inne parki Zespołu zaproponują cykl wydarzeń o podobnym charakterze w innych rejonach województwa łódzkiego. Imprezy mają charakter otwarty i są ogłaszane w mediach społecznościowych ZPKWŁ.

  26 stycznia 2024 r. w Przedborskim Parku Krajobrazowym w miejscowości Przedbórz odbyła się kolejna już edycja Zimowego Ptakoliczenia. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem wydarzenie rozpoczęliśmy o godzinie 9.00 w sali audiowizualnej Publicznej Szkoły Podstawowej, gdzie zgromadziła się młodzież i liczna grupa seniorów Klubu Senior +. Podczas zaprezentowanej prezentacji przedstawiliśmy ideę wydarzenia, zasady organizacji i przebieg spotkania. Ponadto uczestnicy poznali szereg tzw. „ ptasich porad”.