Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

    Jak co roku, po raz piętnasty na Bielawach (w Spalskim PK) odbyła się uroczysta Wigilia "Hubalowa". ZPKWŁ/OT NPK od początku uczestniczy i współtworzy to wydarzenie. Zamieszczamy kilka słów historii o prawdziwej wigilii Oddziału OWWP mjr Habala na Bielawach.

   Chociaż niektórzy myślą, że dzień pluszowego misia to nowe święto, to na świecie obchodzony jest już od dawna. Kilka lat temu zawitał on również do Polski i od tego czasu wywołuje dużo uśmiechu nie tylko na twarzach dzieci.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza do udziału w XXI edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej z gmin, na terenie których położony jest jeden z 7 parków krajobrazowych województwa łódzkiego, tj.: Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, Bolimowski Park Krajobrazowy, Sulejowski Park Krajobrazowy, Spalski Park Krajobrazowy, Przedborski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki oraz Załęczański Park Krajobrazowy.

W ostatnich dniach pracownicy Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych  zdemontowali boje, którymi oznaczone są strefy, w których dozwolony jest ruch motorowodny na Zalewie Sulejowskim.

Cenne siedliska przyrodnicze, oprócz objęcia terenów na których występują, prawnymi formami ochrony przyrody w postaci: rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych czy zespołów przyrodniczo –krajobrazowych, wymagają w celu zachowania ich właściwego stanu stosowania zabiegów ochronnych.

   Niewątpliwie największym wydarzeniem historycznym mającym wpływ na odzyskanie niepodległości przez Polskę miał wybuch i rozwój I wojny światowej zwanej „Wielką Wojną”. Największa operacja zbrojna I wojny światowej na froncie wschodnim, czyli „Bitwa o Łódź” rozegrała się na przełomie listopada i grudnia 1914 r., ofensywa ta dotyczyła w całości terenów ZPKWŁ. W grudniu 1914 r. front ustabilizował się na linii rzeki Rawki i wzdłuż Pilicy od Nowego Miasta n. Pilicą do Inowłodza, a  następnie w kierunku południowo-zachodnim przez Kamień, Bratków, Wójcin, Ruszenice, Klew i Diablą Górę.

Nieodłącznym elementem naszego rodzimego krajobrazu są obiekty małej architektury sakralnej w postaci krzyży, kapliczek i figur przydrożnych. Na terenie Nadpilicznych Parków Krajobrazowych istnieje grupa obiektów małej architektury sakralnej związanych fundacyjnie z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Najważniejszym źródłem historycznym potwierdzającym związek danego obiektu z odzyskaniem niepodległości przez nasz kraj są inskrypcje zawarte na kapliczce, figurze czy krzyżu.

10 listopada obchodzimy „Dzień Jeża” – święto małego, kolczastego, owadożernego ssaka często żyjącego w okolicy siedzib ludzkich, lasach, zaroślach. W Polsce występują dwa gatunki: jeż wschodni (Erinaceus concolor), zamieszkujący tereny niemal całej Polski oraz jeż europejski lub zachodni (Erinaceus europaeus), którego granica zasięgu przebiega przez Śląsk, Ziemię Lubuską oraz Pomorze Szczecińskie.

W dniu 05 listopada 2021r. Muzeum Ziemi Rozprzańskiej po raz drugi zorganizowało spotkanie z historią pt. „Szlachta i ziemiaństwo okolic Rozprzy od XVII w do końca XIX wieku”.

W dniach 27-28 października 2021 na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego w Smardzewicach, w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym „MOLO” - odbyło się Pierwsze Spotkanie Zlewniowe Interesariuszy projektu zintegrowanego LIFE Pilica.