Świetlik 2017

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W czwartek 22 czerwca w siedzibie OT NPK w Moszczenicy zorganizowano warsztaty entomologiczne „Świetlik 2017”. Część teoretyczna przybliżyła uczestnikom owady- ich biologie oraz sposoby poławiania, preparowania i zakładania zbiorów entomologicznych.

Każdy z uczestników miał możliwość dokładnego obejrzenia preparatów w gablotach oraz oznaczenia gatunków wg atlasów. Wraz z zapadnięciem zmroku, odbyły się warsztaty nocne – polegające na obserwacji i odławianiu motyli zwabionych sztucznym światłem. Młodzi uczestnicy ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim wraz z opiekunami po raz pierwszy mieli możliwość obserwacji nocnych owadów licznie obsiadających ekran. Oprócz motyli „do światła” przyleciały również komarnice, liczne chrząszcze, muchy a także świerszcz. Największe zainteresowanie wzbudził nastrosz półpawik (Smerinthus ocellatus). Młodzi uczestnicy nie zważając na późną porę z wielkim zainteresowaniem obserwowali przylatujące owady.