Kolorowa lokomotywa przyjechała do przedborskiego PK

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

kolCzas wakacji to chwile beztroski, zabawy i co najważniejsze czas wolny od nauki. Wbrew temu założeniu Łódzki Dom Kultury i Zespół Parków Krajobrazowych organizują dla dzieci skupionych wokół ośrodków kultury w województwie łódzkim zajęcia terenowe, które bawią i uczą jednocześnie.

6 lipca do Przedborza, a dokładniej na teren bazy turystycznej nad zalewem przedborskim, przyjechała grupa dzieci i młodzieży z Zelowa. Zajęcia terenowe rozpoczął spacer z przewodnikiem, na którym przewodnik opowiadał uczestnikom o Przedborskim Parku Krajobrazowym, historii Przedborza i prezentował odwiedzane kąpielisko. Informacje przekazywane przez prowadzącego spacer zawierały zdania, których potem użyto w grze terenowej, która była kolejnym punktem wizyty. Gra terenowa zorganizowana przez pracowników PPK polegała na odszukaniu na terenie ośrodka skrytek, w których znajdowały się wyrazy lub wyrażenia oznaczone numerem. Przed rozpoczęciem gry grupa dzieci została podzielona na dwuosobowe drużyny, wszyscy otrzymali mapki z zaznaczonymi miejscami ukrycia skrytek. Każda drużyna wylosowała numerek wskazujący, które wyrazy będą poszukiwane w poszczególnych skrytkach. Po odnalezieniu wszystkich siedmiu części zdania, drużyna układała z nich zdanie i podawała jego treść organizatorowi gry. Drużyny, które najszybciej skompletowały wyrazy i ułożyły z nich zdania otrzymały nagrody w postaci map PPK i folderów informacyjnych. Wszyscy uczestnicy gry otrzymali pamiątkę w postaci fiszki informacyjnej prezentującej jeden z siedmiu parków krajobrazowych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Kolejną częścią spotkania w ramach kolorowej lokomotywy były warsztaty plastyczne zorganizowane przez pracowników Łódzkiego Domu Kultury.

(DS)