Konserwacja i prace remontowe przy tablicach urzędowych i edukacyjnych w PPK

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

  Początek sezonu wakacyjnego to czas wzmożonego ruchu na drogach. Podróżni przemierzają je, często nie mając świadomości, że wiodą przez obszary chronione. Istotnym elementem wyróżniającym takie tereny  w przestrzeni jest ich odpowiednie oznaczenie. Parki  Krajobrazowe znaczone są tablicami urzędowymi, których wzór określony jest prawnie. Kondycja i estetyka takich oznaczeń przy naszych drogach jest różna, tymczasem często ma to decydujący wpływ na świadomość podróżujących tranzytem, że znajdują się na obszarze wyjątkowym, chronionym i cennym.


     Obszar Przedborskiego Parku Krajobrazowego przecina kilka szlaków drogowych o randze krajowej, wojewódzkiej i lokalnej. Corocznie w trosce o czytelność  i estetykę oznakowań  PPK prowadzimy prace przy ich konserwacji. Polegają one na usuwaniu uszkodzeń,  myciu tablic, wykaszaniu trawy i krzewów. Nasze działania skupiamy również na dbałości o stan ścieżek edukacyjnych i szlaków turystycznych. Wszystko to w trosce o lepsze udostępnianie i możliwość  poznania atrakcji przyrodniczych i turystycznych naszego parku.

IMG 20210625 125703994

IMG 20210625 110952234 HDR

IMG 20210625 105202189 HDR

IMG 20210625 093614415