Sezon na motyle

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Przełom lipca i sierpnia to idealna pora na wyszukiwanie jednego z rzadszych motyli spotykanych na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego tj. modraszka telejusa. Gatunek ten związany jest ściśle z występowaniem rośliny żywicielskiej (zarówno dla osobników dorosłych jak i ich larw) tj. krwiściągiem lekarskim.

Dodatkowo w sąsiedztwie muszą występować mrówki z rodzaju wścieklica Myrmica,w których gniazdach następuje dalszy rozwój larw. W tym roku skontrolowano 3 stanowiska, na których ten modraszek były wcześniej podawany i na dwóch z nich udało się go potwierdzić. Chodząc po terenie udało się zaobserwować również kilka innych gatunków z rodziny modraszkowatych, ale podrodziny czerwończyków. Wśród nich m.in. czerwończyka fioletka. Gatunek ten występuje na wilgotniejszych łąkach i polanach zwykle z dużym zagęszczeniem rośliny żywicielskiej jaką jest rdest wężownik. Duże znaczenie na jakość siedliska ma obecność drzew i krzewów stanowiących osłonę od wiatru. W Polsce występuje głównie w południowej i wschodniej części kraju. Na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego nie był wcześniej podawany. Gatunek ten jest umieszczony w załączniku II i IV Dyrektywy Siedliskowej, w załączniku II Konwencji Berneńskiej. Znajduje się również na czerwonej liście motyli Europu i czerwonej liście zwierząt zagrożonych w Polsce oraz podlega ochronie ścisłej. (S.K)