"Wielki dzień pszczół" w Przedborskim parku krajobrazowym.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

dzienpszczoly8 sierpnia obchodzimy Wielki Dzień Pszczół. Jeden dzień w roku poświęcony pszczołom hodowlanym oraz dziko żyjącym zapylaczom. Pracownicy Przedborskiego Parku Krajobrazowego zaprosili do siedziby dzieci i młodzież z Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu na zajęcia poświęcone owadom zapylającym.

Ilustracją do pogadanki na temat znaczenia zapylaczy w życiu człowieka był film o pszczołach z serii "Zwierzątkowowo". W trakcie spotkania dzieci wykonały prace plastyczne w postaci rysunków, kolorowanek oraz modeli pszczół z kartonu. Prowadzący zajęcia zwracali uwagę na budowę pszczół oraz wykazywali różnice pomiędzy pszczołą a osą. W dalszej części zajęć poprowadzono prezentację omawiającą ochronę pszczół samotnic. Wskazano różnice pomiędzy tymi owadami, a pszczołami hodowlanymi. Zaprezentowano program pomocy samotnym pszczołom realizowany przez stowarzyszenie "Salamandra" przy udziale Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Podsumowaniem tej części zajęć było zwiedzanie hotelu dla owadów oraz poletka z roślinami żywicielskimi położonymi na zapleczu biura PPK. Na zakończenie, każdy z uczestników miał wykonany "tatuaż" z postacią pszczółki w różnych ujęciach graficznych.

(DS)